Eigen Risico:

Dit betekent dat u een deel van de medische kosten uit de basisverzekering zelf betaalt. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Onder het eigen risico vallen alle...