eigen risico is een wassen neus, voorbeeld: je hebt een eigen risico van Ä 500,00 maar je betaald maar Ä 180,00 per jaar aan premie minder. 1 bezoek aan de spe******t en je bent dat al kwijt. dan heb...