Beste forumleden,

Namens weekblad Nieuwe Revu ben ik op zoek naar mensen die het slachtoffer zijn geworden van internetpillen/(nep)geneesmiddelen die via internet zijn besteld voor een serie...