Basispaket

Het basispakket is voor iedereen hetzelfde en wordt door de overheid vastgesteld. Het bevat de noodzakelijke zorg.
Op www.kiesBeter.nl vindt u een overzicht van wat het basispakket...