Het lijkt bijna een wonder te noemen dat kinderen met een beperking de wereld nog niet uit zijn. Zeker met de mogelijkheden van tegenwoordig. Het is tegenwoordig met prenataal genetisch onderzoek...