Weergeven resultaten 1 tot 7 van 7

Onderwerp: Ziekte van Parkinson - Artikel

 1. #1

  Premium ++ Account
  Sylvia93's Avatar
  Lid sinds
  26-07-2008
  Locatie
  Noord-Holland
  Posts
  4.188

  Exclamation Ziekte van Parkinson - Artikel

  Wat is de ziekte van Parkinson?

  De ziekte van Parkinson is een aandoening aan de hersenen, waarbij bepaalde cellen in de hersenen afsterven. Deze cellen maken de stof 'dopamine' aan. Dopamine is noodzakelijk voor de controle van lichaamsbewegingen.

  Parkinson kan voorkomen bij jongere mensen, maar treedt meestal pas boven de 60 jaar op. De eerste, zichtbare symptomen van de ziekte van Parkinson zijn klachten als traagheid, stijfheid en trillen van de ledematen.

  Klachten die regelmatig voorkomen:

  *
  Stijfheid
  *
  Trillen in rusthouding
  *
  Langzamer en minder bewegen
  *
  Schuifelend lopen met minder meebewegen van de armen
  *
  Verminderde gelaatsuitdrukking (maskergelaat)
  *
  Zachtere en monotone spraak
  *
  Kleiner handschrift
  *
  Moeite met fijne vingerbewegingen
  *
  Moeite met balans en coŲrdinatie
  *
  Depressie
  *
  Geheugenstoornissen
  *
  Slaapstoornissen
  *
  Lage bloeddruk
  *
  Obstipatie

  Parkinson is een 'progressieve' ziekte. Dat wil zeggen dat de klachten vaak geleidelijk beginnen en meestal na verloop van tijd toenemen. Natuurlijk gaat dit proces niet bij iedereen even snel en zijn de klachten met de juiste behandeling vaak redelijk te beheersen. Ook heeft niet iedereen dezelfde klachten.
  De ziekte is als volgt in te delen, gebaseerd op de ernst van de klachten:
  Stadium 1:

  *
  zeer lichte klachten,
  *
  symptomen treden op aan ťťn kant van het lichaam.

  Stadium 2:


  *
  lichte klachten aan beide zijden van het lichaam,
  *
  er is geen sprake van evenwichtstoornissen.

  Stadium 3:


  *
  matige klachten, eerste tekenen van evenwichtstoornissen,
  *
  patiŽnt functioneert zelfstandig, maar wordt enigszins beperkt in zijn activiteiten.

  Stadium 4:

  *
  ernstige klachten,
  *
  hulp is nodig bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten.

  Stadium 5:

  *
  zeer ernstige klachten,
  *
  waarbij patiŽnt gebonden is aan bed of rolstoel.

  Wat is de oorzaak?


  Bij de ziekte van Parkinson sterven hersencellen, die de stof dopamine maken, af. Door het ontstane tekort aan dopamine heeft de patiŽnt zijn lichaamsbewegingen steeds minder goed onder controle. De oorzaak van het afsterven van de hersencellen is onbekend.

  De ziekte van Parkinson valt onder het syndroom Parkinsonisme. PatiŽnten met secundair Parkinsonisme hebben vaak klachten die lijken te duiden op de ziekte van Parkinson, maar hier is wel een oorzaak aan te wijzen zoals bijvoorbeeld meerdere hersenbloedingen, te veel vocht in de hersenkamers, het gebruik van bepaalde medicijnen, vergiftigingen, infecties of een andere neurologische aandoening.

  Hoe wordt de diagnose gesteld?


  Er zijn geen specifieke testen om de ziekte van Parkinson aan te tonen. De arts stelt de diagnose op basis van de klachten en een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Eventueel wordt met behulp van een CT-scan van de hersenen aan aantal oorzaken van secundair Parkinsonisme uitgesloten. Met behulp van een PET (positron emission tomography)-scan kan het tekort aan dopamine in de hersenen bevestigd worden.

  Verhoogde kans op dementie bij de ziekte van Parkinson


  Dementie treft ongeveer 40% van mensen met de ziekte van Parkinson. Dementie komt hiermee zes keer vaker voor bij mensen met de ziekte van Parkinson dan bij mensen die geen Parkinson hebben.

  Uit recente studies blijkt dat de prevalentie van Parkinson Dementie (PD) toeneemt van 2% bij de ontdekking van de ziekte van Parkinson bij een patiŽnt tot zelfs 81% op hogere leeftijd (>85 jaar). De exacte reden voor die verhoogde kans is nog niet duidelijk. De huidige onderzoeken suggereren een degeneratie van het zogenaamde Lewy-body type hetgeen duidt op een verlies van cellen en synapsen in de corticale en limbische structuren in de hersenen.

  Het belangrijkste symptoom dat kan duiden op PD is het zogenaamde executieve disfunctie syndroom. Hierbij ondervindt de patiŽnt met Parkinson problemen bij het uitoefenen van bepaalde taken, met name zaken die meer dan ťťn handeling betreffen.
  Er zijn echter meer tekenen die kunnen duiden op PD.

  Tabel: symptomen die kunnen wijzen op PD zijn:

  1. Verminderde attentie (aandacht) en schommelingen hierin
  2. Verminderde executieve functies, zoals:
  a. Het begrijpen van informatie lukt niet meer zo goed
  b. Het probleemoplossend vermogen neemt af
  c. Planningsvermogen verminderd
  d. Het vermogen om doelgericht te werken verminderd (met meerdere zaken bezig maar niets is of komt af)
  3. Verminderde geheugenfunctie:
  e. Verminderde capaciteit om externe informatie te verwerken in antwoorden en oplossingen
  f. Het vermogen om iets te leren wordt minder
  g. De herkenning van zaken en mensen blijft vaak wel goed, de naamgeving is soms wel lastiger
  4. VisuospatiŽle problemen
  5. Het vloeiend en goed spreken vermindert, de woordenschat is wel in tact
  6. Persoonlijkheidsveranderingen
  7. Diverse gedragsveranderingen

  De symptomen die in de tabel genoemd worden hoeven niet allemaal aanwezig te zijn om als teken van PD te worden gezien. Men gaat er van uit dat twee of drie van de symptomen/ deelsymptomen een goede indicatie zijn om middels een uitgebreide vragenlijst en verdere testen de diagnose vast te stellen.

  Het zijn de kleine veranderingen in gedrag, spraak, geheugen en dagelijkse activiteiten die er langzaam in sluipen en die een aanwijzing kunnen zijn voor PD. Tekenen voor een verminderd geheugen en verminderde attentie kunnen zich uiten in het feit dat het moeilijker wordt om de aandacht bij een gesprek te houden, een krant of boek te lezen en om na te vertellen wat je hebt gelezen of gezien. We vergeten allemaal wel eens wat maar het is belangrijk je de vraag te stellen of dit nu steeds vaker voorkomt of dat het altijd al zo was.
  Een achteruitgang van de executieve functies kan blijken uit de verminderde interesse in het maken van puzzels of het doen van een spelletje omdat het voor de PD patiŽnt lastiger is om problemen op te lossen en vooruit te denken (plannen).
  De moeilijkheden in de spraak blijken bijvoorbeeld uit het niet kunnen vinden van de naam van een voorwerp, het ontbreken van informatie in een zin die gesproken wordt of het maken van te lange en complexe zinnen.
  Er zijn ook een aantal PD symptomen die wel door de omgeving worden opgemerkt maar niet door de Parkinson patiŽnt zelf, dit zijn symptomen als gedragsveranderingen en depressieve symptomen, ook visuele hallucinaties komen regelmatig voor. 70% van de PD patiŽnten ziet wel eens iets dat niet door de omgeving wordt waargenomen.
  Een andere indicator kan zijn dat de Parkinson patiŽnt onrustiger geworden is in zijn slaap, bijvoorbeeld door te slaan of te schoppen in zijn slaap. Het kan ook zijn dat hij is gaan praten in zijn slaap.
  De visuospatiŽle problemen komen naar voren bij het weergeven van eenvoudige tekeningen, een bekende test hiervoor is het tekenen van de wijzerplaat van een klok met alle cijfers erop. Dit is voor de PD patiŽnt een lastige, zo niet onmogelijke opgave om dit foutloos te doen.

  Het kan maanden soms zelfs jaren duren voordat de diagnose wordt gesteld. Degene die aan dementie lijdt, probeert in vele gevallen bewust of onbewust de symptomen te verbergen. Het is daarom belangrijk kritisch te blijven ten opzichte van eventuele veranderingen en dit tijdens uw gesprek met uw Parkinson behandelaar te bespreken. Door dit tijdig te bespreken, kan een verdere achteruitgang zo veel mogelijk worden tegengegaan. Net als Alzheimer Dementie is ook Parkinson Dementie nog niet te genezen maar kan het proces aanzienlijk vertraagd worden en kan de zelfstandigheid zolang mogelijk worden behouden.

  Sinds december 2006 is er een medicijn voor de behandeling van dementie bij patiŽnten met Parkinson. Rivastigmine capsules, merknaam Exelonģ zal door de behandelend arts worden voorgeschreven nadat de diagnose PD is vastgesteld. Om de juiste diagnose te kunnen stellen moeten er een aantal geheugentesten worden afgenomen. De arts kan er voor kiezen te verwijzen naar een geheugenpoli. Een geheugenpoli is een speciaal team van spe******ten en verpleegkundigen die de begeleiding van mensen met mogelijke geheugenproblemen verzorgd. Of iemand wordt doorverwezen naar een geheugenpoli hangt o.a. af van de ervaring van de arts, de mogelijkheden in het ziekenhuis, de aanwezigheid van de Parkinson- of dementieverpleegkundige en de thuissituatie. De Parkinsonverpleegkundige kan een belangrijke rol spelen bij het beantwoorden van vragen en medicatiebegeleiding. Rivastigmine capsules bijvoorbeeld, moeten twee keer per dag worden ingenomen bij de maaltijd en de dosering wordt meestal in stappen van vier weken verhoogd tot de juiste dosering is bereikt. Als je al geheugenproblemen hebt is het prettig als de Parkinson verpleegkundige je met raad en daad bij kan staan, je met al je vragen terecht kunt bij iemand die het niet vervelend vindt om zaken nog eens te uit te leggen. Bij een geheugenpoli zal dit veelal door de dementieverpleegkundige gedaan worden.

  Wat mag u van rivastigmine Exelonģ verwachten als u dit voorgeschreven krijgt? Een groot onderzoek met rivastigmine bij Parkinson patiŽnten heeft laten zien dat in vergelijking met niet behandelen (placebo) de executieve functies, de attentie en het geheugen verbeteren als men wel Exelonģ gebruikt. Naast deze belangrijke parameters verbeterde de visuospatiŽle functie (klok teken test), de spraak, het geheugen en diverse andere symptomen. Rivastigmine geneest de dementie niet. Het verbeterde het algemeen functioneren van de patiŽnt waardoor het leven een stukje gemakkelijker en prettiger wordt, niet alleen voor de patiŽnt zelf maar ook voor de partner en directe omgeving.


  Bron: www.novartis.nl

 2. #2

  Premium ++ Account
  Sylvia93's Avatar
  Lid sinds
  26-07-2008
  Locatie
  Noord-Holland
  Posts
  4.188

  Standaard Re: Ziekte van Parkinson-Artikel

  Hoe wordt de ziekte van Parkinson behandeld?

  De ziekte van Parkinson is niet te genezen en de behandeling is dan ook gericht op het verminderen en verlichten van de klachten. Meestal start de behandeling met medicijnen en daarnaast eventueel oefeningen om de lichaamscoŲrdinatie zoveel mogelijk te stimuleren.

  Om een optimaal resultaat te bereiken met zo min mogelijk bijwerkingen wordt meestal een combinatie van medicijnen gegeven.

  In Nederland verkrijgbare medicijnen


  Sinemetģ, Madoparģ (werkzame stoffen levodopa en daarnaast bij Sinemet carbidopa en bij Madopar benseraside):
  Levodopa wordt door lichaamseigen stoffen in de hersenen omgezet in dopamine en vult zo het tekort aan dopamine weer aan.
  Carbidopa en beseraside remmen de afbraak van levodopa in het lichaam, buiten de hersenen. Hierdoor is levodopa langer in de bloedbaan aanwezig en komt er uiteindelijk meer levodopa in de hersenen terecht

  Comtanģ (werkzame stof entacapone):
  Entacapone remt ook de afbraak van levodopa in het lichaam, maar doet dat op een andere manier dan carbidopa en benseraside. Door entacapone toe te voegen aan de behandeling met Sinemet of Madopar komt er nog meer levodopa beschikbaar in de hersenen en wordt de levodopa behandeling effectiever

  Stalevoģ (werkzame stoffen levodopa, carbidopa en entacapone):
  dit combinatiepreparaat bevat levodopa, carbidopa en entacapone samen in ťťn tablet en kan dus gezien worden als geoptimaliseerde levodopa therapie.

  Artaneģ, Akinetonģ (werkzame stof anticholinergica):
  deze medicijnen helpen de verstoorde balans tussen de stof acetylcholine en dopamine in de hersenen te herstellen, waardoor met name het trillen van de ledematen vermindert.

  Symmetrelģ (werkzame stof amantadine):
  wordt vaak gebruikt in een vroeg stadium van de ziekte of in combinatie met andere middelen.

  Selectieve MAO-B remmers:
  voorkomt de afbraak van dopamine, wordt vaak in een vroeg stadium van de ziekte gebruikt of in combinatie met andere middelen.

  Dopamine receptor agonisten (Parlodelģ , Permaxģ, Requipģ, Sifrolģ):
  deze medicijnen lijken op de natuurlijke stof dopamine en worden soms in de eerste fase van de ziekte voorgeschreven, of later in combinatie met levodopa.


  Als de behandeling met medicijnen niet afdoende effect (meer) heeft, wordt operatieve behandeling soms overwogen.


  Bron: www.novartis.nl

 3. #3
  Premium ++ Account Luuss0404's Avatar
  Lid sinds
  13-05-2009
  Locatie
  Groningen
  Posts
  5.659

  Exclamation Re: Ziekte van Parkinson - Artikel

  Behandeling van de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme
  Over de ziekte van Parkinson wordt wel gezegd dat iedere patiŽnt zijn eigen Parkinson heeft. Daarmee wil men weergeven dat de ziekte veel verschijningsvormen kent die in hun combinatie voor iedere patiŽnt tot een min of meer uniek beeld leiden en dus gevolgen heeft voor de behandeling. Inmiddels strekt de methodiek van de behandeling zich uit over een breed terrein waarbij sprake kan zijn van zowel medische als paramedische zorg. Pillen, oefeningen, operaties, enz....worden naar behoefte ingezet.

  Duodopa
  PEG-sonde theorie en praktijkDuodopa is bedoeld voor ParkinsonpatiŽnten die geen baat meer hebben bij de gebruikelijk behandeling met tabletten. PatiŽnten die door ernstige "on/off" fluctuaties vaak letterlijk geen kant meer op kunnen. PatiŽnten, die niet meer zelfstandig verder kunnen, maar elke dag hulp nodig hebben van partner, familie of thuiszorg. De hersenen zijn namelijk niet meer goed in staat om dopamine op te slaan en een behandeling is alleen nog effectief als dopamine gelijkmatig wordt afgegeven.
  Duodopa is een systeem voor de continue toediening van levodopa. Het bestaat uit een pomp en een slangetje die via de buikwand in de dunne darm geplaatst wordt. Doordat levodopa rechtstreeks in de dunne darm wordt afgegeven, zorgt de behandeling voor een continue en gelijkmatige dopamine stroom die op de individuele behoefte van de patiŽnt kan worden afgestemd.
  Klik op plaatje voor grotere versie

Naam: Duodopa.jpg
Bekeken: 475
Grootte: 19,5 KB
  Deep Brain Stimulation
  Als medicatie niet meer helpt of teveel bijwerkingen veroorzaakt kan hersenstimulatie overwogen worden. (In het algemeen wordt er gesproken over DBS - Deep Brain Stimulation.)
  Het doel van van DBS is klachten zoals bewegingstraagheid, beven of stijfheid, overbeweeglijkheid of onwillekeurige bewegingen, te verhelpen. De ziekte wordt door DBS niet genezen. De operatie bestrijdt alleen de symptomen.
  Bij DBS worden ťťn of twee elektroden via een kleine opening in de schedel in de dieper gelegen hersenstrukturen geplaatst. Deze worden via een onderhuidse verbindingskabel aangesloten op een neurostimulator die meestal onder het sleutelbeen geplaatst wordt.
  Door aktivering van de elektrode(n) worden elektrische pulsjes afgegeven in een specifieke hersenkern waardoor de symptomen onderdrukt worden.
  De stimulator wordt geprogrammeerd op de individuele behoefte van de patiŽnt. Programmeren gebeurt door de huid heen en is niet pijnlijk.

  Stamcelonderzoek
  Spelen met Gods klei
  Het Britse parlement stemde deze week in met stamcelonderzoek op basis van embryo's met zowel dierlijk als menselijk DNA. Het onderzoek zou een doorbraak kunnen betekenen voor ziektes als Parkinson en diabetes. Wetenschappers zijn opgetogen, (veelal religieuze) tegenstanders roepen gruwelbeelden op van Frankenstein-baby's.
  Stamcelonderzoek gaat vaak gepaard met heftige emoties. Van ongekend enthousiast tot uiterst negatief. Onderzoekers, vooral in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten, zijn geneigd stamceltherapie te presenteren als een medische heilige Graal die ziektes als Parkinson die wereld uit zal helpen. Religieuze organisaties voeren campagne met beelden van volgroeide baby's met handjes en voetjes die worden gekweekt voor de wetenschap. Deze zogenoemde Frankenstein-baby's zouden na gebruik worden weggegooid.
  Beide partijen slaan de plank vreselijk mis, zegt de Britse professor Christine Mummery, vooraanstaand stamcelspe******t werkzaam in Leiden. "Het is onzin dat wij zomaar zitten te knutselen met menselijk leven. Of dat wij voor God willen spelen. Het gaat om stamcellen van vijf dagen oud. Dat is een frotje cellen die je met het blote oog niet eens kunt zien. Mensen die stamcelonderzoek maar eng vinden, hebben zich vaak niet goed in de feiten verdiept."
  Maar ook de hype is niet terecht, zegt Mummery. "Het is absoluut uit de lucht gegrepen dat je hiermee binnen afzienbare tijd patienten met Parkinson kunt helpen. De verwachtingen zijn te hoog gespannen. Het onderzoek is nog pril en resultaten worden te snel doorgetrokken naar ziektes waarvoor het geen oplossing kan betekenen."
  Onderzoek met speciaal daarvoor gemaakte hybride embryo's lijkt moeilijk denkbaar in Nederland. Volgens de embryowet uit 2002 mogen er geen embryo's speciaal gekweekt worden voor onderzoek. Nederlandse onderzoekers zijn aangewezen op 'restembryo's' uit ivf-klinieken voor reageerbuisbevruchting. Deze embryo's worden bewaard voor het geval een eerste poging niet succesvol is. Maar schijn bedriegt, zegt Guido de Wert, hoogleraar medische ethiek. "Hybride embryo's zijn niet levensvatbaar en vallen daarmee vreemd genoeg buiten de reikwijdte van onze wet. Wat in Groot-Brittannie na veel ophef mogelijk is, kan hier al langer worden gedaan. Er is een ernstige lacune in de wet. En dat is riskant. Er zouden embryo's voor onderzoek gemaakt kunnen worden zonder enig maatschappelijk toezicht. De wet moet dus worden gewijzigd."
  De huidige coalitie, met het CDA en de ChristenUnie, bemoeilijkt de vooruitgang in embryoonderzoek en dat terwijl minister Plasterk van Onderwijs en Wetenschap zelf afkomstig is uit de hoek van het stamcelonderzoek. Zo besloot het kabinet vorig jaar het verbod op het gebruik van embryo's voor onderzoek te verlengen, terwijl destijds nadrukkelijk was afgesproken dat dit verbod tijdelijk zou zijn.
  De Wert betreurt het dat de ethische discussie gedomineerd wordt door gelovige critici die ageren tegen elke vorm van onderzoek met embryo's. Voor hen is elke embryo een menselijk wezen dat volledige bescherming verdient. "Zij verkondigen absoluut niet het dominante standpunt. Als je niet wilt dat bevruchte eicellen verloren gaan, moet je ook tegen ivf en zijn restembryo's zijn. En zelfs tegen een spiraaltje: ook hierbij sterven embryo's die de kans niet krijgen om te nestelen."
  Voor De Wert is duidelijk dat er meer ruimte moet zijn voor belangrijk wetenschappelijk onderzoek. "In de wet is geregeld dat de beschermwaardigheid van deze embryo's relatief gering is."
  Stamcelonderzoek staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Verspreid over de academische ziekenhuizen en universiteiten zijn er circa 150 wetenschappers actief bij betrokken.
  Het onderzoek met volwassen stamcellen is veel verder gevorderd en op korte termijn misschien ook wel veelbelovender, zegt de Groningse hoogleraar celbiologie Gerald de Haan. "Er zitten haken en ogen aan embryonale stamcellen. Ten eerste is het moeilijk om aan eicellen te komen. Verder gaat het om lichaamsvreemde cellen, dus bestaat de kans op afstoting. En er is het risico dat de cellen zich blijven delen en gaan woekeren in het lichaam. Dit zou een tumor kunnen opleveren."
  Het bekendste voorbeeld van een toepassing van volwassen stamcellen is de beenmergtransplantatie met bloedstamcellen. "Dit doen we intussen veertigijftig jaar. In Nederland staat deze ingreep op een kwalitatief hoog niveau."
  Het is heel lastig om in de toekomst te kijken, erkent De Haan. "Tien jaar geleden hadden we de kennis nog niet om embryonale stamcellen in te zetten. Het is moeilijk voorstelbaar dat embryonale stamcellen over tien jaar niet in mensen zullen zijn toegepast. Dertig jaar geleden was er een groep mensen die als eerste ivf durfde toe te passen. De reacties waren enorm heftig. Is dit wel ethisch? Spelen zij voor God? Louise Brown, de eerste ivf-baby, is intussen meer dan dertig jaar oud. Als zij was gestorven, was de discussie heel anders gelopen. Maar zij is gezond en heeft intussen zelf een kind. Hiermee is de ethische discussie rond ivf verstomd. Als embryonale stamceltherapie mensen geneest van Parkinson, zal ook deze ethische discussie verstommen."
  Bron: Dagblad Tubantia/Twentsche Courant 23 mei 2008 door Monique Prins

  Rotigotine (Neuproģ)
  Rotigotine (Neuproģ) is een nieuwe, transdermaal toe te dienen dopamine-agonist bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het mogelijke voordeel van de transdermale toepassing lijkt niet op te wegen tegen het feit dat rotigotine in deze vorm minder werkzaam is gebleken dan bijvoorbeeld ropinirol oraal. Ook de hoeveelheid bijwerkingen is niet kleiner. Rotigotine heeft voorlopig een klein plaatsje op de reservebank bij de behandeling van de ziekte van Parkinson.

  Apomorfine
  Apomorfine is een van morfine afgeleid middel, echter zonder de pijnstillende en verslavende werking van morfine. Het heeft een krachtig anti-Parkinson effect dat al bekend is sinds het einde van de 19e eeuw. Desondanks heeft het lang geduurd voordat dit ten goede kwam aan patiŽnten met de ziekte van Parkinson, omdat apomorfine ook een braakopwekkend middel is. Pas toen ontdekt werd dat met behulp van een 2e middel (domperidon) het braakopwekkende effect kon worden tegengegaan, was apomorfine ook geschikt om bij patiŽnten met de ziekte van Parkinson in te zetten. Dit gebeurt pas op grotere schaal sinds het einde van de vorige eeuw (vanaf 1989), toen een Engelse groep neurologen hun eerste resultaten met apomorfine publiceerden, waaruit bleek dat patiŽnten met de ziekte van Parkinson hier wel heel erg goed op reageerden, vooral als zij onvoorspelbare off-perioden hadden.

  (Bron: parkinson-vereniging.nl)
  Laatst aangepast door Luuss0404 : 01-12-10 om 22:40
  Verlies nooit de moed: soms gaat de deur pas open met de laatste sleutel van de bos

 4. #4

  Standaard Re: Ziekte van Parkinson-Artikel

  Ben een vrouw van 47j en na 7j onderzoeken hebben ze op mijn klachten een ziekte gekleefd : parkinson in een beginstadium . Enigzins opgelucht dat ze het kind een naam hebben kunnen geven maar bang wat er nog moet komen ! De dat scan was negatief maar heb vertraagd reactievermogen in beide ledematen ; bevingen ; spierstijfheid ,.... Neem nu 5 dagen azilect 1 mg (zit rasagiline in) . Heeft iemand ervaringen met deze medicatie ?

 5. #5

  Standaard Re: Ziekte van Parkinson - Artikel

  Op dit forum heb ik mijn eigen column. Daarnaast heb ik sinds 3 jaar een beginnende Parkinson. Ik kan hier tot op heden goed mee omgaan. Deels door heel veel te sporten en te bewegen, deels door mijn voormalige beroep als houdingskundige. Ik houd hierover met enige regelmaat een blog bij:
  http"//www.posturoscience.wordpress.com
  Misschien heb je wat aan mijn ervaringen.

  Peter
  Peter W.B.Oomens, posturoloog
  http://www.podoposturale-therapie.nl

 6. #6

  Standaard Re: Ziekte van Parkinson - Artikel

  Op dit forum heb ik mijn eigen column. Daarnaast heb ik sinds 3 jaar een beginnende Parkinson. Ik kan hier tot op heden goed mee omgaan. Deels door heel veel te sporten en te bewegen, deels door mijn voormalige beroep als houdingskundige. Ik houd hierover met enige regelmaat een blog bij:
  http//www.posturoscience.wordpress.com
  Misschien heb je wat aan mijn ervaringen.

  Peter
  Peter W.B.Oomens, posturoloog
  http://www.podoposturale-therapie.nl

 7. #7

  Standaard Re: Ziekte van Parkinson - Artikel

  Op dit forum heb ik mijn eigen column. Daarnaast heb ik sinds 3 jaar een beginnende Parkinson. Ik kan hier tot op heden goed mee omgaan. Deels door heel veel te sporten en te bewegen, deels door mijn voormalige beroep als houdingskundige. Ik houd hierover met enige regelmaat een blog bij:
  http://www.posturoscience.wordpress.com
  Misschien heb je wat aan mijn ervaringen.

  Peter
  Peter W.B.Oomens, posturoloog
  http://www.podoposturale-therapie.nl

Soortgelijke onderwerpen

 1. Ziekte van Perthes - Artikel
  By Petra717 in forum Algemeen
  Reacties: 7
  Laatste Post: 12-07-13, 22:05
 2. Ziekte van Parkinson
  By MATJE in forum Zenuwen en beendergestel
  Reacties: 4
  Laatste Post: 17-04-13, 19:35
 3. Hersenstimulatie bij Parkinson - Artikel
  By Agnes574 in forum Zenuwen en beendergestel
  Reacties: 1
  Laatste Post: 01-12-10, 23:00
 4. Ziekte van Conn - Artikel
  By Leontien in forum Lever, nieren en blaas
  Reacties: 0
  Laatste Post: 25-02-09, 15:17
 5. Aspirine vermindert kans op ziekte van Parkinson - Algemeen Dagblad
  By Nationaal Gezondheids Forum in forum Nieuwtjes over gezondheid en welzijn
  Reacties: 0
  Laatste Post: 06-11-07, 14:10