Wat verandert er per 1 januari 2010?

Veranderingen in het basispakket in 2010 zijn:
* Hulpmiddelen
De maximale vergoeding voor pruiken gaat omhoog van € 294 naar € 374. Losse ‘voorzetkamers’, om vernevelde geneesmiddelen in te ademen, vallen in 2010 onder de basisverzekering. Heeft u het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS)? Dan krijgt u ook het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) vergoed. U krijgt geen MRA voor het verminderen van snurken.
* Geneesmiddelen
In 2010 verdwijnt het geneesmiddel acetylcysteďne uit het basispakket. Het middel heeft onvoldoende gunstig effect op mensen met ‘chronisch obstructief longlijden’ (COPD).
* Dyslexie
Behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen die op 1 januari 2010 7, 8 of 9 jaar zijn, zit in het basispakket. In 2009 gold dat alleen voor kinderen van 7 en 8 jaar.
Het eigen risico is per 1 januari 2010 verhoogd naar 165 euro. In 2009 was dat 155 euro. De compensatie van het eigen risico, voor bepaalde groepen chronisch zieken, is verhoogd naar 54 euro.
Waar vind ik onafhankelijke informatie over zorgverzekeringen?
KiesBeter.nl biedt onafhankelijke informatie over zorg en gezondheid. Op de site kunt u zorgpolissen, maar ook ziekenhuizen en andere instellingen vergelijken. KiesBeter.nl is een initiatief van het ministerie van VWS.
Bron; www.minvws.nl

Wijzigingen Basisverzekering
Per 1 januari 2010 gaat er het nodige veranderen aan de vastgestelde basisverzekering. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen:
* Vergoeding van pruiken wordt verhoogd naar € 383 per pruik;
* Vergoeding van de snurkbeugel;
* Vergoeding van de inhalator (gebruikt door COPD-patiënten);
* Vergoeding van max. 3 IVF-pogingen per zwangerschap (hier was onduidelijkheid over, waardoor mensen dachten dat het 3 pogingen in totaal was);
* Het geneesmiddel Acetylcysteďne, een slijmverdunner, wordt vanaf volgend jaar niet meer vergoed vanuit het basispakket;
* Het eigen risico wordt verhoogd met € 10 en komt uit op € 165 per jaar per verzekerde.
Bron; www.informatieziektekosten.nl

Met ingang van 2010 vinden er weer wijzigingen plaats in het basispakket van de zorgverzekering:
Uitbreiding basispakket van de zorgverzekering;
- Een orgaantransplantatie buiten de Europese Unie/EER wordt alleen nog onder voorwaarden vergoed.
- Er is duidelijker omschreven wat er rond IVF wel en niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering.
- De snurkbeugel wordt voortaan onder voorwaarden vergoed bij de behandeling van obstructief slaap apneu syndroom.
Beperking van het basispakket van de zorgverzekering / Vervallen vergoedingen basisverzekering;
- Het persoonsgebonden budget vervalt vanuit de basisverzekering (vanuit de AWBZ geen wijziging).
- geen vergoeding meer voor de slijmoplosser acetylcysteďne. Dit is middel wordt onder andere gebruikt bij de behandeling van bijvoorbeeld chronische bronchitis en longemfyseem (COPD).
Stijging verplicht eigen risico;
Vanaf 1 januari 2010 gaat het verplichte eigen risico omhoog met € 10. Het nieuwe verplichte eigen risico wordt € 165 per verzekerde per jaar.
Bron;www.zorgverzekering-informatie.nl

Per zorgverzekeraar zijn er verschillende wijzigingen in de aanvullende pakketten en de premies...