Weergeven resultaten 1 tot 4 van 4

Onderwerp: Ooglaseren/Ooglaserbehandelingen - Artikels

 1. #1
  Premium ++ Account Luuss0404's Avatar
  Lid sinds
  13-05-2009
  Locatie
  Groningen
  Posts
  5.659

  Exclamation Ooglaseren/Ooglaserbehandelingen - Artikels

  Uitleg Lasek, lasik, Prk en Epi-lasik techniek
  Lasek, lasik, prk, epi-lasik en femtosecond zijn vijf operatieve technieken waarmee het hoornvlies wordt voorbereid op een excimer laser behandeling. Na het vrijmaken van het hoornvlies op basis van een van de voornoemde technieken verdampt de laser een dun laagje hoornvlies zodat uw refractieafwijking gecorrigeerd wordt en u weer kunt zien zonder bril of contactlenzen. De software van de laser kan ingesteld worden om een standaard behandeling te geven of een behandeling op basis van wavefront en/of topografische gegevens.
  Met zowel lasek, lasik, prk, epi-lasik alsook femtosecond kan bijziendheid, verziendheid en astigmatisme behandeld worden. Bij verziendheid wordt het te platte hoornvlies iets boller gemaakt en bij bijziendheid wordt het te bolle hoornvlies wat afgevlakt. Vooraleer u een ooglaserbehandeling kunt laten uitvoeren moeten er eerst verschillende metingen en testen gedaan worden bij een gespe******eerd ooglasercentrum. Pas op basis van deze gegevens kan een ervaren refractiechirurg of optometrist bepalen of uw ogen geschikt zijn voor een ooglaserbehandeling. Naast de sterkte van uw refractieafwijking (plus, min of cylinder) spelen ook uw pupildiameter in schemertoestand, de gebruikte laser, de vorm en dikte van uw hoornvlies, uw persoonlijke voorkeur en nog vele andere factoren een rol bij de keuze van een behandeling.

  LASEK is de afkorting van Laser-Assisted Sub Epithelial Keratomileusis. Bij de LASEK methode wordt het meest oppervlakkige hoornvlieslaagje (epitheellaag) van ca. 50 micron dun losgeweekt met een alcoholoplossing, en hierna voorzichtig opgerold.Een excimer laser corrigeert daaropvolgend de refractieafwijking van het oog door volgens een vooraf ingesteld patroon een laagje van het hoornvlies te verdampen. Hierna wordt het vooraf opgerold epitheellaagje teruggerold. De wond onder het epitheellaagje groeit in ca. 3 dagen terug vanaf de rand. Om de eerste paar dagen na de lasek operatie het oog te beschermen wordt er een bandagelens (zachte lens) op het oog geplaatst.
  Een lasek behandeling is (volgens de consensus refractiechirurgie van het NGRC) geschikt voor:
  * Bijziendheid tot -8 D
  * Verziendheid tot +4 D
  * Astigmatisme tot 6 D (evt. in combinatie met bij- of verziendheid)
  In het begin na een lasek behandeling kan er sprake zijn van een geringe overcorrectie, waardoor het oog iets verziend (hyperoop) wordt. In de loop van de daaropvolgende weken neemt deze overcorrectie af en komt het oog na een paar maanden in de meeste gevallen uit op een sterkte tussen -1D en +1D.
  De LASEK/PRK techniek werd de afgelopen jaren vooral uitgevoerd bij personen die een te dun hoornvlies hebben om een LASIK behandeling uit te voeren. Geleidelijk aan vindt er een verschuiving plaats: in plaats van LASIK lijkt LASEK of PRK de meest geadviseerde behandelingsmethode te worden. Enkele klinieken bieden LASIK al niet meer aan omdat men vindt dat er te veel behandelingsrisico's aan kleven en de kans op complicaties te groot is.

  LASIK is de afkorting van Laser Assisted in Situ Keratomileus. Na Kreta vond de techniek zijn weg via Izmir en Milaan naar de rest van Europa en Amerika. De LASIK behandeling houdt in dat door middel van een microkeratoom of een femtosecond laser in het hoornvlies een dun flapje (tussen de 90 en 160 micron) gemaakt wordt wat aan één kant blijft vastzitten. Dit flapje wordt hierna opzij geklapt. Een excimer laser corrigeert daaropvolgend de refractieafwijking van het oog door volgens een vooraf ingesteld patroon een laagje van het hoornvlies te verdampen. Nadat het flapje is teruggeklapt gaat het herstel beginnen. Over het lasik flapje groeit in enkele dagen een nieuwe epitheellaag. Dit houdt het flapje in de toekomst op zijn plaats.
  Een lasik behandeling is (volgens de consensus refractiechirurgie van het NGRC) geschikt voor:
  * Bijziendheid tot -10 D
  * Verziendheid tot +4,5 D
  * Astigmatisme tot 6 D (evt. in combinatie met bij- of verziendheid)
  Geleidelijk aan vindt er binnen de ooglasercentra een verschuiving plaats. In plaats van lasik lijkt lasek of prk de meest geadviseerde behandelingsmethode te worden. Enkele klinieken bieden lasik al niet meer aan omdat men vindt dat er te veel behandelingsrisico's aan kleven en de kans op complicaties te groot is.

  PRK is de afkorting van Photo Refractieve Keratectomie. Deze behandeling is grotendeels vergelijkbaar met Lasek. Het enige verschil is dat bij Prk het met alcohol losgemaakte epitheel verwijderd wordt terwijl dit bij lasek na de excimer laserbehandeling teruggeschoven wordt.

  Epi-lasik is een techniek die snel terrein wint in Nederland en Belgie. Niet zo verwonderlijk ook want deze behandelmethode wordt inmiddels gepropageerd als zou het het beste van de technieken lasek en lasik combineren. Bij de al langer bestaande Lasik techniek wordt in de dieper gelegen hoornvlieslagen gesneden. Dit gesneden flapje groeit echter niet meer volledig vast aan het onderliggende overgebleven hoornvlies. Bij Epi-lasik wordt ook een flapje gemaakt, echter dit flapje wordt niet gesneden maar losgetrild van de onderlaag d.m.v. een apparaatje dat een epi-keratoom heet. Het epikeratoom haalt ook alleen maar de meest oppervlakkige epitheellaag los en laat de diepere hoornvlieslagen met rust. Na de laserbehandeling wordt het superdunne epitheelflapje van ca. 60/1000 millimeter weer teruggelegd. Hierna werkt het ca. 4 dagen als een levend verbandlaagje terwijl eronder een nieuwe epitheellaag groeit die – in tegenstelling tot lasik – wel vastgroeit.
  Bij de Lasek techniek wordt de epitheellaag met alcohol losgeweekt. Hierdoor sterven de cellen in deze laag onmiddellijk af. Deze stervende cellen produceren zogenaamde cytokines. De reactie van het onderliggende hoornvlies kan zijn dat er ‘haze’ en regressie (terugkerende sterkte) optreedt. Doordat het epitheellaagje bij epi-lasik niet met alcohol wordt losgemaakt maar met een epi-keratoom, blijven de cellen van dit laagje nog circa 4 dagen leven. Tegen de tijd dat deze cellen afsterven en cytokines produceren is over het onderliggende hoornvlies al een nieuwe epitheellaag gegroeid.
  Een epi-lasik behandeling is (volgens de consensus refractiechirurgie van het NGRC) geschikt voor:
  * Bijziendheid tot -8 D
  * Verziendheid tot +4 D
  * Astigmatisme tot 6 D (ook in combinatie met bij- of verziendheid)


  Femtosecond (wordt ook genoemd : intralase, intralasik of femto-lasik) van de fabrikanten Intralase en Femtec is de nieuwste behandelmethode, waarmee de Lasik flap met een computergestuurde laser gemaakt kan worden in plaats van dat deze gesneden moet worden met een microkeratoom. Het flapje dat gemaakt wordt door een femtosecond laser is nog dunner en gelijkmatiger van dikte dan een flapje gemaakt met een microkeratoom. Dit heeft als voordeel dat er een grotere dikte hoornvlies overblijft voor de daadwerkelijke behandeling met de excimer laser. Ook is de kans kleiner dat er astigmatisme overblijft na de behandeling. Hoewel de resultaten van de mechanische microkeratomen goed zijn, wordt met de femtosecond methode de kans op incidenteel voorkomende complicaties verkleind. Daardoor zijn er dus ook minder herbehandelingen nodig.
  Werkwijze femtosecond behandeling
  Er wordt een houder op het oog geplaatst, voor centratie van de laser. De laserbundel in de houder wordt daarna via de computer aangestuurd. (Wanneer u een femtosecond behandeling overweegt, let er dan op dat uw behandeling plaatsvindt met 2e generatie apparatuur. Deze apparatuur zet veel minder druk op het oog zodat de kans op oogbeschadigingen kleiner is. De laser geeft een puls die precies in de derde laag van het hoornvlies, het stroma, terechtkomt. Door de puls onstaan microbelletjes die zich verspreiden over het gebied dat het flapje moet vormen. Zo worden de bovenste lagen los gemaakt van de onderste lagen in het hoornvlies. De microbelletjes verspreiden zich over een gebied zo groot als de flap gemaakt moet worden. Na de Intralase laser wordt daarna de excimerlaser ingezet om het hoornvlies te modelleren en op de juiste sterkte te brengen.
  (Bron; ooglasertrefpunt.nl)

 2. #2
  Premium ++ Account Luuss0404's Avatar
  Lid sinds
  13-05-2009
  Locatie
  Groningen
  Posts
  5.659

  Exclamation Re: Ogen laten laseren - Artikels

  Uitgebreid vooronderzoek is noodzakelijk
  Als u in aanmerking wilt komen voor een ooglaserbehandeling is het van belang dat er een uitgebreid vooronderzoek plaats vindt. In dit vooronderzoek, dat veelal wordt uitgevoerd door een daartoe opgeleide optometrist, worden een aantal optometrische metingen verricht. Ook wordt gevraagd naar uw algemene gezondheid, medicijngebruik en allergieën. Het vooronderzoek neemt ongeveer 1 ½ à 2 uur in beslag. In overleg met de behandelend oogarts wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een ooglaserbehandeling.

  Voldoende bedenktijd is belangrijk
  Tussen het vooronderzoek en de daadwerkelijke behandeling zou genoeg tijd moeten zitten (minstens enkele dagen) zodat u in een omgeving waarin geen druk op u staat rustig kunt overdenken of u zich wel of niet wil laten behandelen. Dit voorkomt onbezonnen en overhaaste beslissingen.

  Wat moet de arts met u bespreken na het vooronderzoek:
  * Het vooronderzoek zelf,
  * De medicijnen die daarbij worden toegediend, evt. bijwerkingen van deze medicijnen en hoelang het duurt voordat deze zijn uitgewerkt;
  * De resultaten van het vooronderzoek en de conclusie van de oogarts;
  * Het behandelplan en de behandeling zelf;
  * De manier waarop u zich thuis moet voorbereiden op de behandeling;
  * Wat u na de behandeling thuis wel en niet moet doen;
  * De risico's en de kosten.

  Leefregels vóór het vooronderzoek:
  * Zachte contactlenzen mag u ten minste twee weken voor het laatste vooronderzoek, waarin de te behandelen sterkte wordt bepaald, niet dragen
  * Harde (vormstabiele) lenzen mag u tenminste één maand voor het vooronderzoek niet meer dragen, dit zodat het hoornvlies weer de vorm kan aannemen die het had voordat u lenzen ging dragen. Als dit wordt nagelaten, loopt u de kans dat uw hoornvlies gelaserd wordt waarna alsnog de vorm gaat veranderen en de mogelijkheid bestaat dat uw zicht slechter wordt. De periode van 'uitdeuken' van de ogen is in hoge mate bepalend voor het succes van de behandeling. De genoemde termijnen zijn daarom slechts een richtlijn én ondergrens.

  Leefregels vóór de behandeling:
  * Uw oog moet minstens drie dagen vrij zijn van make-up.
  * Geen parfum en aftershave opdoen op de dag van de behandeling omdat dit de werking van de laser kan storen.
  * Geen lenzen meer dragen vanaf het moment van het laatste vooronderzoek tot aan de behandeling.
  * U mag voor de behandeling geen ***** en alcohol gebruiken
  * U kunt het beste uw haar op de behandeldag wassen, want u mag de eerste drie dagen na de behandeling uw haar niet wassen
  * U mag na de behandeling zelf niet autorijden. Laat u dus rijden!

  Vooronderzoekstesten:
  * Refractiemeting (het bepalen van de oogsterkte); De oogsterkte of brekingsafwijking wordt bepaald met behulp van een uitgebreide oogmeting of refractie. Dit kan zowel op een subjectieve als op een objectieve manier worden vastgesteld. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van de subjectieve en objectieve refractiemethode om de juiste refractie te bepalen. Bij de subjectieve methode maakt men gebruik van een pasbril of foropter en wordt gevraagd om letters met verschillende grootte op afstand te lezen. Dit is de standaard test zoals die ook gedaan wordt bij een opticien om uw refractieafwijking vast te stellen als u gaat voor het aanmeten van een bril of contactlenzen. Bij de objectieve methode wordt de oogsterkte bepaald door een autorefractor of skiascoop. De autorefractor is een computergestuurd apparaat dat d.m.v. een infrarood meting de sterkte van het oog berekent. Na een ooglaserbehandeling zijn metingen met de autorefractometer niet accuraat tot tenminste één jaar na de behandeling. Tussentijdse metingen gedaan met dit apparaat geven vaak een verkeerd beeld van een eventueel aanwezig oogsterkte. De subjectieve metingen zijn wel betrouwbaar.
  * Topografie; Bij cornea topografie wordt met behulp van een topograaf een uitgebreide oogscan gemaakt van de kromming en vorm van het hoornvlies. Dit gebeurt zowel van de voorzijde als van de achterzijde van het hoornvlies. Abnormale hoornvliesvormen kunnen duiden op keratoconus. Bij keratoconus heeft het hoornvlies een uitpuilende vorm en veroorzaakt een verminderde en onstabiele gezichtsscherpte. Keratocunus is een contra-indicatie voor refractiechirurgie.

  * Pachymetrie; Het apparaat dat uw hoornvliesdikte meet doet dit op vele punten zodat er een uitgebreid overzicht verkregen wordt van de gemiddelde dikte van uw hoornvlies maar ook bijv. van het dunste punt. Het aantal punten dat gemeten wordt is afhankelijk van het merk en type apparaat. Ter illustratie: bij de Orbscan van Bausch en Lomb worden de metingen op 6000 punten gedaan. Gemiddeld is het hoornvlies 0.55 millimeter of 550 microns dik. Indien het hoornvlies dunner is dan 500 microns wordt in de meeste gevallen een laserbehandeling afgeraden. Soms maakt men gebruik van een ultrasonore diktemeting. Hierbij wordt een ultra geluid sonde op het hoornvlies geplaatst nadat het hoornvlies verdoofd is met oogdruppels. De laserbehandeling moet zo uitgevoerd worden dat u na de ingreep minimaal 250 micorn (=0.5 mm) hoornvliesdikte overhoudt. Dit om in de toekomst problemen te voorkomen die kunnen optreden door een te dun gelaserd hoornvlies zoals bijv. Keratectasie.
  * Pupillometrie; Voor het bepalen van de ideale behandelzone of optische zone is het van belang om de grootte van de pupil zowel in daglicht als in het donker te meten. Bij schemer wordt de pupil wijder. De pupilgrootte in het donker is maatgevend voor de behandelzone van het hoornvlies. Als de behandelzone te klein gekozen wordt kan dit neveneffecten, zoals halo’s (kringen om lampen) en lichtverstrooiing, veroorzaken. Het instrument dat voor een pupilmeting wordt gebruikt is een pupillometer.
  * Fundusscopie (beoordeling van het netvlies); De optometrist of oogarts zal met behulp van een oogspiegel de gezondheid van het netvlies beoordelen. Ook worden de bloedvaatjes van het netvlies beoordeeld op afwijkingen. Eventuele afwijkingen kunnen bijvoorbeeld duiden op suikerziekte (diabetes) of vernauwingen in de bloedvaten. Om het gehele netvlies te kunnen beoordelen wordt met druppels de pupil wijder gemaakt. Hierdoor kunt u tijdelijk niet goed zien. Lezen zal lastig zijn. Na uiterlijk twee tot drie dagen is dit effect verdwenen. Autorijden wordt in deze periode afgeraden).
  * Tonometrie; Met een tonometer of oogdrukmeter wordt de inwendige oogdruk gemeten. Deze inwendige oogdruk moet binnen een bepaalde marge vallen. Een verhoging van de oogdruk kan duiden op de oogziekte glaucoom.
  * Biomicroscopie (spleetlamp onderzoek); Met een spleetlamp of bio-microscoop wordt het voorste oogsegment, bestaande uit het hoornvlies en ooglens, beoordeeld. Dit onderzoek vindt in een donkere ruimte plaats. Eventuele afwijkingen bijvoorbeeld troebelingen en vaatingroei worden gedocumenteerd en beoordeeld. Ook de traanvochtsamenstelling wordt beoordeeld op kwaliteit en kwantiteit. Bij een te lage traanvochtproductie kan van een ooglaserbehandeling worden afgezien.
  * Aberrometrie (Wavefront meting); Met een aberrometer wordt een wavefrontmeting van het oog gedaan. Bij een wavefrontmeting is het mogelijk om de kleinste optische afwijkingen van het oog in kaart te brengen. Deze afwijkingen worden ook wel aberraties genoemd en zijn vooral merkbaar als de pupillen wijd zijn. Met een gepersonaliseerde laserbehandeling (bijvoorbeeld Zyoptix, Customcornea of wavescan) is het mogelijk om deze aberraties (voor een deel) te corrigeren. Voor personen met grote pupillen of personen die last hebben met het zien in het donker geeft de gepersonaliseerde ooglaserbehandeling betere uitkomsten. De kans op neveneffecten zoals halo’s (kringen om lampen) en lichtverstrooiing zijn met een gepersonaliseerde behandeling beduidend kleiner. Tevens wordt voor een gepersonaliseerde behandeling gekozen omdat er in vergelijking met een standaard behandeling minder weefsel wordt weggelaserd.
  * Schirmertest (meting kwantiteit traanvocht); De kwantiteit van uw traanvocht wordt gemeten met een Schirmertest. U krijgt dan een klein papiertje tussen uw oog en het onderste ooglid gestoken. Dit papiertje zuigt in een bepaald tijdsbestek een bepaalde hoeveelheid oogvocht op. Na de test kan afgelezen worden hoeveel vocht uw oog geproduceerd heeft.
  * Biometrie (ooglengtemeting); Bij biometrie wordt de lengte van het oog gemeten. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld nodig bij een implantlensoperatie.

  Refractieve oogchirurgie is niet mogelijk in de volgende gevallen (contra indicaties):
  * De oogsterkte-afwijking moet de laatste 2 jaren stabiel zijn
  * (Niet goed ingeregelde) suikerziekte
  * Keratoconus
  * Cataract (Staar)
  * Minimale leeftijd van 18 jaar
  * Bij bepaalde afweerstoornissen (auto-immuunziekten)
  * Bindweefselziekten
  * Verhoogde oogdruk (glaucoom)
  * Oogontstekingen
  * Netvliesafwijkingen
  * Hoornvliesaandoeningen
  * In geval van zwangerschap en gedurende de periode van borstvoeding
  * Te dun hoornvlies. Indien u een dun hoornvlies heeft kan door de oogarts een lasek/prk behandeling geadviseerd worden, ook bij hoge(re) sterktes. Dit heeft te maken met het feit dat wanneer men zou kiezen voor LASIK en de normale dikte van de lasik-flap (ca. 160 micron) en de bijbehorende foutmarge bij het maken van deze flap in acht gehouden wordt dat juist iemand met een hogere sterkte NIET in aanmerking komt voor deze behandeling. Bij hogere sterktes wordt namelijk meer weefsel weggeslepen door de laser waardoor er onder de flap een (te) dun hoornvlies (minder dan 250 micron) zou overblijven.

  Bron; ooglasertrefpunt.nl

 3. #3
  Premium ++ Account Luuss0404's Avatar
  Lid sinds
  13-05-2009
  Locatie
  Groningen
  Posts
  5.659

  Exclamation Re: Ogen laten laseren - Artikels

  Risico's van Lasik, lasek, prk, epi-lasik:
  Onderstaande risico's hoeven niet op zichzelf te staan. Er kan na een behandeling een combinatie van meerdere complicaties optreden waardoor uw zicht slecht kan worden.
  De visus (gezichtsscherpte: wat en hoe goed ziet u) en de overgebleven sterkte is voor klinieken en oogartsen een van de hoofdfactoren bij het bepalen van het succes van de behandeling. Na een behandeling hangt de kwaliteit van uw zicht en de tevredenheid daarover echter ook af van andere factoren. Uit objectieve metingen kan bijvoorbeeld blijken dat uw gezichtsscherpte goed is terwijl u toch last heeft van subjectieve klachten als bijv. dubbelzien, droge ogen, contrastverlies, etc.
  # Hangend ooglid
  # Haze
  # Contrastverlies
  # Cornea erosie
  # Cornea punctata
  # Central Islands
  # Decentratie
  # Duizeligheid
  # Droge ogen
  # Dubbelzien
  # Epitheliale ingroei
  # Halo's en strooilichten
  # Lichtgevoeligheid
  # Infectie
  # Keratectasie
  # Kramp
  # Nachtbijziendheid
  # Ondercorrectie
  # Overcorrectie
  # Onregelmatig astigmatisme
  # Oogboldrukverhoging
  # Regressie
  # Vermindering gezichtsscherpte
  # Vermoeidheid

  Extra flaprisico's bij Lasik:
  * Hoornvliesplooien
  * Losliggende hoornvliesflap
  * Verschoven hoornvliesflap
  * Verloren hoornvliesflap
  * Vuil onder de flap
  * Cyste
  * Diffuse intralamellaire keratitis

  Intensieve begeleiding is noodzakelijk
  Na de operatie behoort u op een zeer intensieve manier begeleidt te worden. Uw oog en algemeen welbevinden behoren gecontroleerd te worden om het verloop van het fysieke en mentale (genezings)proces in de gaten te houden. Eventuele complicaties kunnen dan wellicht op tijd ontdekt worden. Nacontroles gebeuren normaal gesproken met de volgende intervallen: 1, 3 en 7 dagen na de operatie en na 3, 6 en 12 maanden.
  Afhankelijk van de resultaten en evt. complicaties kunnen er extra controles noodzakelijk zijn.
  Bij elke controle zou de grootte van het behaalde resultaat gemeten moeten worden om inzicht te krijgen in uw individuele genezingsproces.

  Medicijnen
  De volgende medicijnen en supplementen kunnen u voorgeschreven worden voor, tijdens of na behandeling:
  * Ascorbinezuur (vitamine C)
  * Artalac EDO
  * Ciloxan
  * Codeine tabletten
  * Duratears
  * FML
  * Naclof
  * Tobradex
  * Chlooramfenicol
  * Emadine
  * Vidisic
  * Oculotect Unidose
  * Trafloxal
  * Hylo-COMOD
  * Hyal Drop
  * Acular
  * Predmycin P Liquifilm
  * Acular
  * Systane
  * Lijnzaadolie
  * Emadine
  * Tears plus
  * Hyabak

  Leefregels na de behandeling:
  * Gedurende minimaal drie maanden mag u absoluut niet in uw ogen wrijven.
  * Om de oogwond goed te laten genezen moet u gedurende een paar weken elke dag meerdere malen per dag medicinale oogdruppels gebruiken.
  * Ga gedurende de eerste twee weken na behandeling niet actief sporten.
  * Minimaal de eerste 3 weken mag u niet zwemmen.
  * Minimaal de eerste 2 weken geen make-up dragen.
  * Na de behandeling mag u drie dagen uw haar niet wassen!
  * Gedurende 2 maanden oppassen met stoffige ruimtes en bijv. zand in uw ogen op het strand.
  * Om per ongeluk wrijven in de ogen te voorkomen– en daarmee het risico te vermijden dat u de bandagelens uit uw oog wrijft moet u ’s nachts gedurende ca. 5 dagen een beschermbril of beschermkapjes dragen.

  Verdere informatie op de website; kliniekenwijzer, filmpjes, alternatieven (Conductieve Keratoplastiek, Implantlenzen, ICL lensimplantatie, Een Heldere Lensextractie)

  Bron; ooglasertrefpunt.nl

 4. #4
  Premium ++ Account Luuss0404's Avatar
  Lid sinds
  13-05-2009
  Locatie
  Groningen
  Posts
  5.659

  Exclamation Re: Ogen laten laseren - Artikels

  Fabels & feiten over ooglaseren
  Als u zich verdiept in ooglaserchirurgie komt u veel informatie tegen. Soms is het lastig om meningen en feiten uit elkaar te halen. We hebben hier een aantal veelgehoorde fabels en feiten voor u op een rijtje gezet.

  Fabels:


  Fabel: een ooglaserbehandeling is eng.
  Angst op zich is natuurlijk geen fabel. Die voelt u of die voelt u niet. Maar de reden voor die angst is vaak wel onterecht. De behandeling zelf is pijnloos en zeker niet gevaarlijk. Wel kunt u in de eerste uren na de behandeling pijn voelen. Afhankelijk van de soort behandeling varieert de napijn van enkele uren tot 2 a 3 dagen. De meeste mensen vinden het erg meevallen. Van de behandeling zelf voelt u niets en het herstel gaat vaak snel. Toch kunnen we ons voorstellen dat u vragen heeft. Stel deze gerust, onze oogartsen beantwoorden ze graag. Lees ook de ervaringen van anderen.

  Fabel: ik heb een lage sterkte met een cilinder, dus ik kom niet in aanmerking.
  Vrijwel alle sterktes kunnen worden behandeld met een ooglaserbehandeling. Een lage sterkte of cilinder is geen reden om niet behandeld te kunnen worden.

  Fabel: ik zal na een paar jaar wel weer een behandeling moeten doen.
  De resultaten van een ooglaserbehandeling zijn blijvend. U zult later wel een leesbril nodig hebben omdat het accommoderend vermogen van uw ooglens afneemt. Dit is een natuurlijk verouderingsproces dat niet kan worden voorkomen.

  Fabel: er is nog weinig bekend over negatieve effecten op lange termijn.
  Sinds begin jaren 80 is er internationaal veel ervaring opgedaan met laserbehandelingen. Uit onderzoek blijkt dat het hoornvlies zich goed en stabiel herstelt en dat er geen aanleiding is tot twijfel over de effecten van de behandeling na twintig jaar. De voorloper van ooglaseren werd zelfs al 50 jaar geleden succesvol toegepast en blijkt volkomen veilig. Terwijl die technologie van Professor Barraquer qua nauwkeurigheid en veiligheid niet in de schaduw kan staan van de hedendaagse technologie. Lensimplantaties worden zelfs al ruim veertig jaar uitgevoerd. Het implantatiemateriaal wordt ook op lange termijn zeer goed verdragen. Bij contactlens-implantaties is er alleen een licht verhoogd risico op vroegtijdige staar (vertroebeling van de ooglens).

  Fabel: een behandeling heeft veel risico’s.
  Een ooglaserbehandeling brengt, net als elke medische ingreep, bepaalde risico’s met zich mee, zij het gering. Het exacte resultaat kunnen we nooit garanderen maar wel heel goed voorspellen. We garanderen u wel dat we zeer secuur en volgens strenge medische protocollen werken om risico's tot een minimum te beperken. Afhankelijk van de sterkte en het type behandeling is er ongeveer 5% kans dat een aanvullende behandeling nodig is voor optimaal resultaat. Voor laseren is dat momenteel minder dan 2%. Nabehandelen gebeurt meestal na 3 tot 6 maanden. U kunt zelf de risico’s beperken door alle behandelinstructies en controleafspraken zorgvuldig na te komen.

  Fabel: de behandeling is duur.
  Een ooglaserbehandeling is kostbaar. Maar dat moet ook wel als u bedenkt dat we werken met zeer hoogwaardige technologie en veel aandacht schenken aan de veiligheid van de behandeling. Daar kunnen èn willen we niet op bezuinigen. Daarnaast hebben we een 24-uurs bereikbaarheidsdienst en de beste en meest ervaren oogartsen van Nederland. Zij voeren niet alleen de behandeling uit, maar ook het vooronderzoek en alle controles. Omdat we er zeker van willen zijn dat uw ogen bij ons in de beste handen zijn. Daarbij komt nog dat een ooglaserbehandeling u eenmalig geld kost, terwijl de kosten voor een bril of lenzen steeds terugkomen. Zo verdient u uw behandeling meestal binnen drie jaar terug.

  Feiten:

  Feit: een refractieve oogbehandeling is bij vrijwel iedereen mogelijk.
  Vrijwel alle mensen tussen 18 en 60 jaar kunnen worden behandeld. Voor een duurzaam resultaat is een stabiele brilsterkte (een jaar of langer ongewijzigd) belangrijk. Verder moet u in algemene goede gezondheid zijn en uw ogen moeten gezond zijn.

  Feit: de behandeling zelf duurt nog geen half uur.
  De behandeling zelf duurt ongeveer 10 minuten per oog en u verblijft in totaal 2 uur in onze kliniek. Bij de meeste ooglaserbehandelingen kunnen twee ogen op één dag worden behandeld. Bij een contactlensimplantatie wordt één oog per keer behandeld, met een tussenliggende periode van 1 a 2 weken.

  Feit: het resultaat van een ooglaserbehandeling is blijvend.
  Het resultaat is blijvend. Internationale onderzoeken hebben dat aangetoond. Zeer incidenteel neemt het effect met het verstrijken van de tijd af. Wel zult u net als iedereen op latere leeftijd een leesbril nodig hebben.

  Feit: de hersteltijd varieert van een dag tot een week.
  De hersteltijd van uw ogen hangt af van de behandeling. Bij Femtolasik kunt u na een of twee dagen uw gewone leven en uw werk weer grotendeels oppakken. Bij de Lasek behandeling meestal na vijf tot zeven dagen. Ook bij een contactlensimplantatie kunt u meestal na een dag of twee weer aan de slag. Het beste is om voldoende tijd te nemen voor het herstel en goed te ‘luisteren’ naar uw ogen. Een tijdje achter uw pc of of televisie kijken kan best, maar forceer niets.

  Bron; visionclinics.nl
  Op deze site staan ook filmpjes en meer informatie omtrend ooglaserbehandelingen ed.