Opa kijk
De wandelpaden zijn breed
Het avontuur bevindt zich tussen hoge stellingen
Netjes gerangschikt op soort product

Opa weg
De wandelpaden vormen een doolhof
Een meter dribbelvermogen zoekt zijn weg
Alsof de brandweer is uitgerukt

Opa hallo
De wandelpaden zijn lang
Hij rent maar door, en mist hem nu
Hij kijkt en hoort een bekend geluid

Opa dag
De wandelpaden zijn op
Kom maar hier ventje, ik zocht je al
We gaan naar huis, de bouwmarkt sluit.