We hoorden het Sylvester fluisteren!
Wat het oude jaar beloofd brengt soms het nieuwe jaar
Jonge ogen kijken je aan
Een mutsje over het schamele haar
Gezichtje als een volle maan
De boodschapster komt op gedragen voet
Welke verhalen neemt zij voor ons mee
De regenboog vol verhalen moet
Reiken tot de horizon van de zee
Kom, kom maar met je verhalen
Iris we kenden je al vooraf
Spreek met ons in alle talen
Vertel over koren en over kaf
Wij zullen luisteren.

Nico Herwig
(Iris is geboren op 4 januari 2012. Moeder, kind, vader en zoon maken het goed)