Het is iets heel kleins
dat het verdriet benadrukt.
Een schreeuw om hulp naar de mensen om je heen.
De mensen die je op dat moment het hardst nodig hebt.
Misschien zagen ze dat eerst niet,
maar door je tranen heen,
zien ze je verdriet.