Naam huisarts: Wijnstra

Werkzaam in zorginstelling / huisartsenpraktijk: Huisartsenmaatschap Trynwalden, Oentsjerk

Adres: Frisiastate 1, Oentsjerk

Website: www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl


Wat zijn jouw ervaringen met de huisarts Wijnstra