Wie filosofeert is een minnaar of een vriend van wijsheid. Je verlangt ernaar wijzer te worden.
Ik wil de wijsheid op dit forum inventariseren:

Leiders keukentafelgesprek op forum: moderators en topicstarter.

Regels en plan:
Fase 0: Kies een gebeurtenis die je wilt onderzoeken. Een leuke of lastige gebeurtenis uit dagelijks leven. Iedereen moet het ermee eens zijn.

Fase 1: Kies een thema die voor allen betekenisvol is. inventariseer thema's en kies leukste, spannendste en interessantste thema.

Fase 2: Formuleer eenvoudige korte uitgangsvragen en kies er 1. Bijvoorbeeld Het is een algemene vraag die niet op jouw betrekking heeft:

Fase 3: Vind een voorbeeld uit eigen ervaring. A. Waar je toen was? B. Met wie? C. Wat je toen dacht?. D. Wat je toen voelde?. E. Wat je deed of wilde?

Fase 4: Wissel de voorbeelden uit en ondervraag elkaar: Iedereen verteld kort en bondig zijn ervaring en anderen mogen filosofische vragen erover stellen.

Fase 5: Vind de (ver) oordelen en antwoorden: A. Wat heeft jouw tot die situatie gebracht? B.Kun je in deze situatie dapper of moedig zijn? C. Speelt rechtvaardigheid een rol in deze situatie? D.Welke verlangen moet je matigen, loslaten of behouden?

Fase 6: Vind de principes: waar je voor staat.

Fase 7; Terugblik, reflectie en evaluatie: vraag elkaar naar essentie van gesprek.

Je, mag alleen niet iemand afkraken, uitschelden, respectloos behandelen of denigreren.

We beginnen met fase 0:

Mijn voorstel en ervaring zowel positief als negatief:

[q]Wat betekent 'gezond leven' nu werkelijk?[/q]


Jullie mogen het eens zijn met dit thema of voorstel voor thema doen....suc6...