Weergeven resultaten 1 tot 15 van 15

Onderwerp: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij

 1. #1

  Standaard Medische wetenschap blijkt kwakzalverij

  Het gezaghebbende British Medical Journal heeft een onderzoek laten uitvoeren naar 2500 van de meest voorgeschreven reguliere medische behandelingen en medicijnen. De uitkomsten zijn gepubliceerd in Clinical Evidance Handbook. En deze uitkomsten, gedaan door de reguliere medische wereld zelf, zijn zeer verontrustend. De geneeskunde blijkt al jarenlang gebruik te maken van medicatie waarvan slechts 12% een positief effect zou kunnen hebben. De rest is kwakzalverij of zelfs levensgevaarlijk.
  Bewezen positief

  Het Clinical Evidance Handbook is duidelijk. Slechts 12% van de 2500 meest gebruikte en voorgeschreven medicijnen en behandelingen door artsen krijgen het predicaat ‘bewezen positief effect’.
  Dit predicaat is gebaseerd op meta-onderzoek waarbij minimaal één onderzoek is gevonden dat een positief effect aantoont dat groter is dan de schadelijke effecten. De wetenschappelijke redactie houdt daarbij wel een slag om de arm: “ ‘Bewezen positief effect’ betekent niet dat de behandeling bij alle mensen effectief is of dat er ook andere gewenste positieve effecten zijn, noch dat een gemeten positief effect op een ander tijdstip na de behandeling nog steeds aanwezig zal zijn.”

  Valsheid in medische publicaties

  Sceintific-Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipalties geven in hun onderzoek aan dat “75% van alle gepubliceerde medisch-wetenschappelijk onderzoek niets anders is dan promotiemateriaal.” Deze enorme fraude kwam aan het licht nadat farmaceutisch fabrikant Wyeth werd gedwongen om al haar documenten openbaar te maken. De zaak werd gestart nadat 14.000 vrouwen na het gebruik van het overgangsmiddel Prempro borstkanker ontwikkelde. Prempro is een medicijn dat bestaat uit een combinatie van geconjugeerde oestrogenen en progesteron. De, in dit geval door Wyeth aangestelde marketingsbureaus, waren bekend als ‘Medische voorlichting en communicatie bureaus”. In 2002 waren er 18 artikelen gepubliceerd waaruit naar voren kwam dat Prempro goede diensten zou verlenen aan vrouwen in de overgang. Deze publicaties waren o.a. te lezen in International Journal of Cardiology en American Journal of Obstetics & Gynecoloy. Opmerkelijk is dat vlak voor deze publicaties de ‘Womens Health Initiative’ had aangetoond dat hormoonpreparaten in de overgang juist gecontraïndiceerd waren omdat ze het risico op borstkanker en herseninfarcten vergroten.
  Deze medische voorlichtings en communicatie bureaus werken in opdracht van alle farmaceuten om hun producten aan de artsen te promoten. Het systeem dat door al deze medische communicatie bureaus wordt, gebruikt ziet er als volgt uit:
  Er wordt een meta-analyse gedaan van klinisch wetenschappelijk onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken krijgen een positieve draai mee. Vervolgens wordt er een medisch professional of wetenschapper als hoofdauteur in naam aangezocht. Deze ‘hoofdauteur’ hoeft het artikel niet gelezen te hebben. De naam erbij is voldoende voor betaling, publicatie en eeuwige roem.
  Professor A. Fugh-Berman van de Georgetown University Medical Centre in Washington deed onderzoek naar deze vorm van medische wetenschappelijke publicaties. Ze ontdekte dat er de afgelopen 12 jaar 90.000 van dergelijke publicaties in medische tijdschriften waren geplaatst.“Elk medisch wetenschappelijk tijdschrift is ‘besmet’ met dergelijk soort reclame materiaal verborgen als wetenschappelijk artikel geschreven door medische communicatie bureaus in opdracht van farmaceuten.” [2].
  Wyeth blijft het middel prempro nog steeds als medisch wetenschappelijk bewezen via internet promoten. [3]
  Het Sceintific-Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipalties geeft dan ook aan dat van de door de Clinical Evidance Handbook gestelde 12%, 75% vermoedelijk frauduleus is. Het getal moet naar beneden worden bijgesteld naar 3% met het predicaat ‘bewezen positief effect’.

  De cijfers op een rijtje

  Clinical Evidance Handbook van de British Medical journal Publisher meldt dat van de 2500 meest voorgeschreven medicamenten en behandelingen:

  3 procent een groter ongunstig dan gunstig effect scoort.
  5 procent waarschijnlijk geen gunstig effect heeft.
  8 procent evenveel gunstige als ongunstige effecten heeft (uitruil middelen).
  12 procent enig bewijs van gunstig effect scoort.
  23 procent een zeer zwak bewijs voor enig gunstig effect laat zien.
  En, dat van 49 procent totaal niet bekend is wat voor effect het heeft.


  Farmaceuten zelf aan het woord

  Vice president genetica A. Roses van GlaxoSmithKline meldde bij de besloten presentatie dat “90% van de producten van GlaxoSmithKline, en dat van ieder ander farmaceutisch bedrijf, bij de meerderheid van de patiënten niet werkt.” [5]
  Wetenschappelijk medewerkers van één van de grootste farmaceuten ter wereld: Bayer: “Tweederde van alle medicatie tegen kanker, vrouwenziekten en hartziekten blijken in een tweede onderzoek niet de resultaten te kunnen bevestigen.” Herhaalbaarheid van onderzoeksresultaten is één van belangrijkste grondvesten van wetenschappelijk bewijs. [6]
  Amgen, een andere grote farmaceut kon van 53 klinische geneesmiddelonderzoeken voor kanker en andere bloed ziekten 47 niet reproduceren. [7]

  Complementaire aanpak

  Wetenschappelijk uitwisselingsbureau Science Exchange laat bij monde van directeur E. Iorns het volgende weten: “De natuur is complex en in de experimentele opzet (van medisch wetenschappelijk onderzoek) worden niet altijd alle variabelen voldoende meegewogen.” [9]
  Hiermee geeft zij in feite weer dat het leven complex is, het menselijk lichaam dynamisch en voortdurend verandert door de inwerkingen van o.a. de leefstijl, leefomgeving, cultuur enz. En dat de invloed hiervan op o.a. genetica, psyche, neuronale verbindingen enz. niet wordt betrokken in wetenschappelijk onderzoek. Het is zoals longarts Mariska Koster via twitter laat weten “Je leert als arts een mens als patiënt te zien. Veel later leer je dat weer andersom”.
  De complementaire geneeskunde wijst hier al eeuwen naar, maar wordt door de overheid, zorgverzekeraars, farmaceuten en reguliere medische wereld als ‘kwakzalverij’ afgeschildert.

  Regulier is kwakzalverij

  Het wetenschappelijke tijdschrift ‘New Scientist’ meldde in september 2012: “De Medische wetenschap is op wankele grondvesten gebouwd.”[8]
  De ‘Vereninging tegen kwakzalverij’ houdt regelmatig heksenjachten tegen, in hun ogen ‘niet bewezen’ geneesmethoden zoals homeopathie. Haar website www.kwakzalverij.nl vermeld dit ook. Zij stelt dat uitsluitend de reguliere medische praktijk juist en bewezen is. Tot haar grote voorbeelden behoort onderzoeksjournalist Ben Goldacre. Hij stelde regelmatig ‘alternatieve’ en complementaire geneeswijze aan de kaak in zijn column ‘Bad Science’ in The Guardian. Onlangs schreef Goldacre het boek ‘Bad Pharma’. Goldacre meldt daarin dat het merendeel van medische onderzoeken onjuist zijn. Tevens meldt hij dat de meerderheid van de artsen hun wetenschappelijke literatuur slecht kennen en dat deze literatuur door het achterhouden van juiste gegevens door de farmaceutische industrie onjuist is. Werkelijke gegevens van bijwerkingen komen niet bij de arts en de patiënt terecht, maar worden door de farmaceutische industrie achtergehouden. Daarbij maakt Goldacre de lezer er tevens op attent dat het grootste deel van de geneeskundige opleiding van artsen door deze farmaceutische industrie wordt bekostigd. [4]
  Wat Goldacre in feite zegt is: De reguliere medische wereld is volgens de normeringen van de overheid voor wetenschappelijk bewijs en de ‘Vereniging tegen Kwakzalverij’ minimaal een pseudowetenschap die neigt naar kwakzalverij. Dit wordt mede ondersteund door de uitkomsten van het onderzoek van de reguliere medische wereld zelf.

  Oplossing

  Er zou per direct door iedere arts gecontroleerd moeten worden of, wat hij voorschrijft op werkelijke wetenschap berust. En er moet voor alle geneeskundige behandelwijze (regulier en complementair) met dezelfde maten gemeten worden.

 2. #2

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij


  Wat jammer dat je deze oude tekst van het Internet afplukt zonder te controleren of het wel klopt wat hier wordt beweerd...

  Alleen al het consequent verkeerd spellen van "evidance" [sic] is reden om net wat meer onderzoek te doen en niet alles voor zoete koek aan te nemen.

  Kijk bijvoorbeeld eens naar de echte tekst uit het Britisch Medical Journal. Dus niet naar wat jij hier hebt gekopieerd zomaar geloven, maar zelf onderzoek doen. Hier wordt namelijk beweerd dat in het Britisch Medical Journal zou staan dat zo enorm veel behandelingen niet effectief zouden zijn - maar dat staat er helemaal niet!

  In werkelijkheid hebben ze naar 3000 onderzoeken gekeken. Er zijn dus 3000 behandelingen onderzocht. Van die 3000 behandelingen bleken er veel geen positieve effecten te hebben - tot zover klopt het dus.

  Maar... die behandelingen die geen positieve effecten hebben, worden helemaal niet toegepast! Dus wat jij presenteert als negatief nieuws, is in werkelijkheid juist heel positief: er zijn veel behandelingen onderzocht, sommige werken goed, sommige een beetje, sommige niet. Jij stopt hier, ik ga verder: de artsen maken veel gebruik van de behandelingen die goed werken, soms van behandelingen die een beetje werken, en vrijwel nooit van behandelingen die niet werken.

  Prachtig toch?

  Zo zie je hoe je kunt liegen door slechts de halve waarheid te vertellen.
  - Jij zegt dat veel behandelingen niet werken. Klopt, heb je helemaal gelijk in.
  - Ik bevestig jouw woorden, en voeg eraan toe dat de niet-werkende behandelingen niet worden toegepast.

  De halve waarheid of de hele waarheid... twee totaal verschillende beelden.

  Flogiston


 3. #3

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij

  Tja, dan heb jij iets gelezen waar dat stuk ontbrak.
  Ik zie verder ook geen link of dergelijke die jouw mening ondersteunt.

 4. #4

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij

  Informatie over antidepressiva :

  Antidepressiva zijn zeer populair en werken niet of nauwelijks. Houdt de farmaceutische industrie ons al twintig jaar voor de gek?

  Voor wat de perceptie betreft, maken de antidepressiva zware tijden door. Zo opent psychiater Peter Kramer op 9 juli 2011 een groot essay in The New York Times.

  Voor wetenschappers functioneert deze krant als een soort nationale roeptoeter: het is voor hen dé plek om de natie te waarschuwen, en het Goede Pad te wijzen. Er is dus blijkbaar iets aan de hand met antidepressiva. Maar Kramers uitspraak mag gerust het understatement of the year heten.

  Antidepressiva zijn al twintig jaar een ongekend commercieel succes. In het Westen stijgt het gebruik nu al vele jaren met rond de 6 procent per jaar. Het aantal Nederlandse gebruikers ligt rond de miljoen; in de Verenigde Staten ligt het rond de 25 miljoen. Maar diezelfde antidepressiva liggen al twintig jaar zwaar onder vuur. En dan gaat het echt om veel meer dan alleen de perceptie. Ze werken niet, of nauwelijks. Dat werd toen al geroepen; die roep klinkt steeds harder. Bovendien zijn ze wellicht verslavend en potentieel gevaarlijk. En ondertussen blijft het aantal slikkers stijgen, elk jaar opnieuw.

  Dat Peter Kramer voor antidepressiva in de bres springt, is te begrijpen. Hij heeft een reputatie te verliezen. Hij is de gevierde auteur van Listening to Prozac, het boek dat in 1993 een revolutie veroorzaakte in de psychiatrie. Dat was een kritiekloze lofzang op fluoxetine (merknaam: Prozac), een nieuw antidepressivum dat veel beter zou zijn dan al zijn voorgangers. Veel effectiever, veel minder bijwerkingen. Kramer voorspelde in zijn boek een samenleving waarin niemand meer depressief hoefde te zijn, en geestelijk geluk voor iedereen binnen handbereik was.

  Dat Utopia is helaas nooit gearriveerd. In plaats daarvan lijkt er een ware depressie-epidemie te zijn losgebarsten, waarbij miljoenen geestelijk afhankelijk zijn geworden van pillen die volgens veel deskundigen niet effectiever zijn dan placebo’s. “Kan het waar zijn?,” vraagt Kramer retorisch in de NYT. “Kunnen medicijnen die jaarlijks door één op de tien Amerikanen worden geslikt, medicijnen die de aanpak van geestesziekten hebben veranderd, een hoax zijn, een vergissing?”

  Vloedgolf

  Listening to Prozac veroorzaakte een ware vloedgolf aan depressieve cliënten die aanklopten bij de huisarts, allen verlangend naar dat nieuwe wondermiddel. Een heilzame doorbraak van een taboe – en ook het begin van de gouden jaren voor producent Eli Lilly, al werd het bedrijf spoedig door concurrenten belaagd, met andere ‘revolutionaire’ antidepressiva. Maar of die ‘nieuwe generatie’ antidepressiva nu werkelijk zo veel deed, daar werd eigenlijk al vanaf dag één aan getwijfeld – en die twijfel is twintig jaar later omgeslagen in regelrecht ongeloof.

  Die omslag is voor een groot deel het werk van de Britse psycholoog Irving Kirsch. Vijftien jaar geleden verzamelden hij en zijn collega’s een aantal studies waarbij het effect van antidepressiva vergeleken werd met een placebo. Kirsch ontdekte dat het effect van een nep-pil op depressieve klachten aanzienlijk was – wat geen wonder mag heten: dergelijke klachten zijn immers subjectief en zeer veranderlijk, dus zijn ze zeer beïnvloedbaar door allerlei niet-relevante factoren, te beginnen met het feit dat men bij een dokter is geweest, en een pil slikt. Wat Kirsch veel interessanter vond, was dat het effect van de échte antidepressiva nauwelijks boven dat van de placebo’s uitsteeg.

  Hij besloot zich er verder in te verdiepen, en vroeg bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) álle studies op die de producenten van zes antidepressiva hadden laten uitvoeren; dit om een zogenoemde meta-analyse uit te kunnen voeren (een onderzoek waarbij de resultaten van eerdere onderzoeken worden ‘opgeteld’). Het probleem was namelijk dat hij tot dan toe slechts kon beschikken over gepubliceerde onderzoeken.

  Producenten voeren veel meer onderzoek uit, maar als een studie geen fraai resultaat oplevert, verdwijnen de ongewenste cijfers vaak diep in een la. Om hun medicijn op de markt te brengen hebben ze echter toestemming van de FDA nodig, en daarbij zijn ze verplicht om alle door hen uitgevoerde onderzoeken, ook de niet-gepubliceerde, over te dragen. Overigens is de FDA de beroerdste niet: tegenwoordig zijn twee volgens de regelen der kunst uitgevoerde, positief uitvallende studies al voldoende om een medicijn goedgekeurd te krijgen – ongeacht de berg negatieve studies die wellicht opgetast ligt.

  De FDA weigerde aanvankelijk mee te werken; Kirsch moest dreigen met de Freedom of Information Act. Ten slotte ontving hij ruim veertig grote studies, inclusief de voor de producenten minder welgevallige. Al rekenende ontdekte Kirsch dat het verschil met placebo’s nog kleiner was dan hij had gedacht, en dat het effect van de Prozac-achtigen niet verschilde van dat van andere behandelingen die officieel geen effect zouden moeten hebben, zoals hormonen, opiaten en kruidenmiddeltjes.

  Wat is hier aan de hand? Bewijst dat beetje resterend effect (nét meer dan placebo) dat de antidepressiva toch iets doen? Kirsch gelooft van niet. Placebo’s hebben geen bijwerkingen. Wanneer iemand merkt dat hij last heeft van bijwerkingen, weet hij dus dat hij geen placebo maar het echte medicijn heeft gekregen en dat heeft invloed. Vandaar dat kruiden ook nét iets hoger scoren dan placebo. In studies waarbij antidepressiva werden vergeleken met zogenoemde actieve placebo’s, die de kwaal niet beïnvloeden maar wél bijwerkingen hebben, valt het verschil in effect tussen beide namelijk compleet weg.

  Geen verschil

  Een reeks andere studies heeft Kirschs keiharde conclusies inmiddels onderschreven. Zo is er de meta-analyse van Joanna Moncrief uit 2005. Ook zij concludeerde dat antidepressiva nauwelijks meer doen dan placebo’s. Ook Moncrief verwierp het idee dat ze bij zwaar depressieve gevallen wellicht wél iets uit zouden halen. En vorig jaar verscheen een meta-analyse van Robert De Rubeis, waarbij nauwgezet gelet was op welke studies er mee mochten doen, en ook De Rubeis constateert het: nauwelijks tot geen verschil met placebo.

  Langzaam neemt de storm van kritiek nu dreigende vormen aan. Deze zomer publiceerde de New York Review een essay van Marcia Angell waarin ze fel uithaalt naar antidepressiva. Het was vooral dát essay dat Peter Kramer naar de pen deed grijpen, want Marcia Angell is niet zo maar iemand: ze was jarenlang hoofdredacteur van het Journal of the American Medical Association, hét medische toptijdschrift in de VS. Als mensen als Angell zich tegen antidepressiva keren, wordt het tijd voor tegenactie.

  De industrie heeft zich in antwoord op de al jaren klinkende kritiek teruggetrokken op het standpunt dat het effect van antidepressiva bewezen zou zijn bij mensen met zware depressiviteit (hetgeen wordt aangevochten) en dat het ‘dus’ redelijk is te denken dat ze ook bij gemiddelde en lichte depressieve klachten iets uitrichten. En natuurlijk zijn er genoeg psychiaters die zweren dat ze positieve effecten hebben gezien – waarbij ze dus liever vertrouwen op hun subjectieve klinische ervaring dan op statistische analyses. Maar als de kritische onderzoekers gelijk hebben, zouden miljoenen net zo gebaat zijn bij een slim, actief placebo. Zonder nare bijwerkingen.

  Antidepressiva zijn wellicht verslavend. De industrie ontkent dit, maar gezien het feit dat het om psychoactieve stoffen gaat (zoals alcohol en *****) is dat alleen maar logisch. Verder wordt al vrijwel vanaf het begin gewaarschuwd dat ze zouden leiden tot gewelddadige uitbarstingen. Daarover gaan veel vreselijke verhalen rond, maar onderzoek naar dit effect heeft nog steeds geen harde conclusie opgeleverd.

  De discussie hierover is fel. Toen de Groningse hoogleraren Trudy Dehue en Kees van Grootheest in 2009 aandacht vroegen voor deze mogelijke bijwerkingen van antidepressiva, brak een storm van kritiek los. Veel psychiaters vinden dergelijke horrorverhalen zéér ongepast; dan kom je aan hun goed belegde boterham (al tonen ze zich uiteraard vooral bezorgd om het welzijn van hun cliënten).

  Verslavend

  Ook al zouden antidepressiva niet werken, verslavend zijn en agressief maken: we komen niet meer van ze af. Mondige patiënten met depressieve klachten willen nu eenmaal geen placebo’s en geen goedbedoelde adviezen om wat meer sociaal verkeer op te zoeken. Ze willen echte pillen. En de academische strijd rond de effectiviteit kan nog vele decennia worden voortgezet, zonder enig zicht op een heldere uitkomst.

  Merkwaardig genoeg geeft Peter Kramer aan het slot van zijn bijdrage in The New York Times de critici voor een groot deel gelijk. Hij wijst erop dat hij in Listening to Prozac al schreef dat psychotherapie ‘de meest effectieve aanpak blijft bij milde depressie en angst’, en hij herhaalt dat pillen vooral geschikt zijn voor de verwijdering van ‘blokkades naar zelfgenezing’. Ook hij lijkt een lesje te hebben geleerd.

  De vraag is in hoeverre dit compromis hout snijdt. Hoe meer we te weten komen over antidepressiva, hoe meer het duidelijk wordt dat de producenten ons een rad voor ogen draaien. De al twintig jaar aanhoudende opmars van de antidepressiva, tegen de groeiende wetenschappelijke kritiek in, bewijst het failliet van het huidige medisch-commerciële systeem.

 5. #5

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij


  Citaat Origineel gepost door supernikje Bekijk Post
  Tja, dan heb jij iets gelezen waar dat stuk ontbrak.
  Ik zie verder ook geen link of dergelijke die jouw mening ondersteunt.
  Ik verwijs naar het BMJ (Britisch Medical Journal) waar jij ook naar verwijst. Ik verwijs dus naar de bron zelf.

  Het grote verschil is dat jij slechts een deel van de bron citeert, terwijl ik de hele bron gebruik. Daardoor komen jij en ik tot heel verschillende conclusies.

  Flogiston


 6. #6

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij


  Ik wil maar al te graag ingaan op jouw tweede lap tekst, over de antidepressiva. Daar ga ik op een later moment graag dieper op in.

  Voor nu stel ik het op prijs om bij het eerste onderwerp te houden. Jij zegt dat onderzoek uitwijst dat maar weinig behandelingen werken, terwijl juist heel veel behandelingen niet werken - dat klopt. Ik voeg daaraan toe dat in datzelfde onderzoek wordt geconstateerd dat binnen de geneeskunde alleen gebruik wordt gemaakt van de behandelingen die wel werken, terwijl de behandelingen die niet werken niet worden gebruikt.

  Dus als je naar een arts gaat, zal die een behandeling toepassen die prima werkt. Dat lijkt mij een heel positieve uitkomst.

  Ik hoor graag van je wat jij ervan denkt.

  Flogiston


 7. #7

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij

  Je vernoemt een bron zonder link of dergelijke. Dus voorlopig beschouw ik jouw conclusie enkel als een persoonlijke mening.

  Het is je vrij om enkel te reageren op het eerste deel.
  Dit, net als de volgende stukken die ik zal posten, zijn voor ALLE bezoekers van het forum.
  Het is dus niet omdat jij je enkel bij de beginpost wenst te houden dat ik me moet weerhouden om verdere zaken te posten die in de context van dit topic passen.
  Bedankt om daarmee rekening te houden.

 8. #8

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij


  Citaat Origineel gepost door supernikje Bekijk Post
  Je vernoemt een bron zonder link of dergelijke. Dus voorlopig beschouw ik jouw conclusie enkel als een persoonlijke mening.
  Ik vernoem exact dezelfde bron als jij, namelijk het British Medical Journal.

  Mag ik vragen wat jouw probleem is met deze bronvermelding?  Citaat Origineel gepost door supernikje Bekijk Post
  Het is je vrij om enkel te reageren op het eerste deel.
  Dit, net als de volgende stukken die ik zal posten, zijn voor ALLE bezoekers van het forum.
  Het is dus niet omdat jij je enkel bij de beginpost wenst te houden dat ik me moet weerhouden om verdere zaken te posten die in de context van dit topic passen.
  Je begint een onderwerp. Ik reageer daarop door de lezer wat extra informatie aan te bieden. Tot zover alles in orde.

  Jij haalt er dan ineens een ander onderwerp bij. Prima, maar daar gaat deze discussie niet over. Je mag best ergens anders over beginnen, maar forum-etiquette vraagt de schrijver daar een apart draadje voor te openen. Dat is wel zo overzichtelijk.

  Jouw "context" is een ongegeneerde scheldpartij op de geneeskunde. Ik laat in mijn eerste reactie zien dat jouw scheldpartij onterecht is. Daarbij gebruik ik exact dezelfde bron als jij - alleen heb ik het hele verhaal gelezen. Mijn toevoeging lijkt me daarom erg waardevol voor alle lezers: ik ga nergens tegenin, ik voeg slechts toe. Zeg nou zelf, wie kan daar iets op tegen hebben?

  Ik zou het op prijs stellen als je zou reageren op mijn toevoegingen. Deze toevoegingen plaatsen jouw oorspronkelijke beschuldigingen namelijk in een heel ander daglicht. Mijn vraag aan jou is dus: wat vind je van deze extra informatie? Stel je jouw mening bij nu je op de hoogte bent van alle kanten van het verhaal? Zo nee, waarom volhard je in je oude mening?

  Flogiston


 9. #9

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij

  Je vernoemt inderdaad een bron maar zonder daarvan een link te geven waardoor het gene jij beweert kan geverifieerd worden.
  Daardoor blijft het een eigen mening, of in dit geval een bewering.

  De verdere posts die in dit topic zullen volgen passen in dezelfde context (lees zelfde onderwerp als aangegeven in titel).
  Een nieuwe topic aanmaken hiervoor is dus overbodig.

  Ik voel me noch verplicht, noch geroepen om te reageren op jouw toevoegingen en dit ten gevolge van de gebrekkige communicatie tussen ons (die je echter ook al vertoonde in andere topics met andere leden) in het verleden.
  Indien nodig kan ik dit instellen bij mijn voorkeuren op het forum.

 10. #10

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij


  Citaat Origineel gepost door supernikje Bekijk Post
  Je vernoemt inderdaad een bron maar zonder daarvan een link te geven waardoor het gene jij beweert kan geverifieerd worden.
  Daardoor blijft het een eigen mening, of in dit geval een bewering.
  (Mag ik gewoon BMJ zeggen in plaats van British Medical Journal? Dat schrijft wat makkelijker, en BMJ is in de onderzoekswereld nu eenmaal een bekende term.)

  Ik begrijp je niet meer.

  Je vindt het een probleem dat ik naar het BMJ verwijs, en dat zou volgens jou betekenen dat ik slechts een eigen mening verkondig, een bewering zelfs.

  Maar als je dat vindt... waarom verwijs jij dan naar het BMJ? Vind je jouw eigen verwijzing nu ineens niet meer acceptabel? Sorry, maar ik begrijp echt niet waar je nu een probleem mee hebt.

  Flogiston


 11. #11

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij

  Flogiston, sorry dat ik het zo moet zeggen maar het vergt soms zoveel moeite voordat jij iets begrijpt.

  Ik leg het nog 1x uit, dan geef ik het op :

  1- Iemand zegt ik heb in een artikel gelezen dat...
  2- Iemand geeft de link naar dit artikel of kopieert er de inhoud van

  Dat eerste is wat jij doet.
  Dat tweede is wat ik doe.

  Verschil : in het eerste geval is er geen enkel bewijs dat in artikel x geschreven stond dat ....
  in het tweede geval kan de lezer het rechtstreeks nakijken

  Het enige dat in de twee gevallen overéénstemt is dat we dezelfde bron vernoemen.
  De geloofwaardigheid zit hem in het verschil.

  Beter kan ik het niet uitleggen.
  Nog een prettige dat verder.

 12. #12

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij

  "dag" bedoelde ik

 13. #13

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij


  Nog één keer dan...

  Jij kopieert een tekst. Zonder link. Je geeft zelfs niet aan waar je die tekst vandaan haalt.

  Die tekst noemt het BMJ. Zonder link.

  Jij zegt dat dat helemaal fout is, omdat het dan slechts een eigen mening zou zijn, een bewering zelfs.

  Jij valt dus de tekst aan die je zelf hebt gekopieerd.

  Nogmaals de vraag: mag dat, alleen verwijzen naar het BMJ, zonder link? Als dat niet mag, waarom zet je dan een tekst neer die dat doet?

  Flogiston


 14. #14

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij

  Het is tenminste een tekst.
  Wou je graag een link dan had je dat gewoon kunnen zeggen.
  Verder verdraaide jij de inhoud door te beweren dat het anders (of niet volledig) in het BMJ geschreven stond.

  Ik heb het jou in het verleden ook nog duidelijk proberen te maken dat er met jou geen gesprek te voeren valt, je bent enkel uit op discussie.
  Ik heb niets tegen discussie als het op een volwassen manier gevoerd wordt en er niet continu rond de pot gedraaid wordt, en te persoon waarmee ik de discussie voer ook begrijpen kan lezen (zie onze andere discussies).

  Ik zet daar nu een punt achter.

 15. #15

  Standaard Re: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij


  Citaat Origineel gepost door supernikje Bekijk Post
  Het is tenminste een tekst.
  Het is een tekst, ja. Een misleidende tekst, om precies te zijn.  Citaat Origineel gepost door supernikje Bekijk Post
  Wou je graag een link dan had je dat gewoon kunnen zeggen.
  Ik wil geen link. JIJ zei dat je het vreemd vindt als er geen link wordt gegeven - terwijl jij degene bent die geen link geeft.  Citaat Origineel gepost door supernikje Bekijk Post
  Verder verdraaide jij de inhoud door te beweren dat het anders (of niet volledig) in het BMJ geschreven stond.
  Nee, jouw tekst verdraait de inhoud. Ik heb dat eerder uitgelegd.

  Jouw tekst zegt dat maar 12% van de behandelingen effectief is. Dat klopt: 12% van de onderzochte behandelingen was effectief.

  Wat het BMJ wel zegt, maar jouw tekst niet, is dat artsen daarom die 12% veelvuldig gebruiken, en de overige 88% nauwelijks. Terwijl dat juist essentiële informatie is. Als je die informatie weglaat, krijg je het verkeerde beeld dat jij hier wilt promoten.

  Die 88% wordt ook toegepast - maar dan in de alternatieve hoek. Daar zijn het alternatieven voor.

  Flogiston


Soortgelijke onderwerpen

 1. [B]POSTUROLOGIE[/B], een nieuwe wetenschap?
  By posturologie in forum Algemene medische vragen
  Reacties: 0
  Laatste Post: 26-11-14, 16:28
 2. Popcorn blijkt erg gezond
  By Mark in forum Nieuwtjes over gezondheid en welzijn
  Reacties: 1
  Laatste Post: 27-03-12, 21:50
 3. Ook kritiek op vaccin in wetenschap - Volkskrant
  By Nationaal Gezondheids Forum in forum Nieuwtjes over gezondheid en welzijn
  Reacties: 0
  Laatste Post: 11-03-09, 16:11
 4. Arts blijkt psychiatrisch patiënt - De Telegraaf
  By Nationaal Gezondheids Forum in forum Nieuwtjes over gezondheid en welzijn
  Reacties: 0
  Laatste Post: 11-01-08, 18:31
 5. DNA-databank blijkt succesvol - Telegraaf
  By Nationaal Gezondheids Forum in forum Nieuwtjes over gezondheid en welzijn
  Reacties: 0
  Laatste Post: 30-03-07, 14:11