Bij het ouder worden verliest het oog het vermogen om op verschillende afstanden scherp in te stellen. Men noemt dit vermogen ook wel het accommodatievermogen van het oog. Het jonge, gezonde oog is in staat om de ooglenskromming en daarmee de brekende eigenschappen van het oog te veranderen. Daardoor kan men de voorwerpen op verschillende afstanden scherp zien. Met het ouder worden neemt dit vermogen af. Vanaf 45 jaar krijgt iedereen te maken met ouderdomsverziendheid. Dit is de meest voorkomende oorzaak voor een bril.

Al sinds de jaren zestig wordt bij staaroperaties met succes een kunstlens in het oog ge´mplanteerd. Met moderne multifocale kunstlenzen kan niet alleen sterke verziendheid en bijziendheid gecorrigeerd worden, maar ook ouderdomsverziendheid. Afhankelijk van het aantal brandpunten in de lens en hun onderlinge ordening, kan men verschillende zichtsafstanden onderscheiden. In het algemeen spreekt men van bifocale lenzen, die twee brandpunten hebben, en van trifocale lenzen met drie brandpunten.

De laatste jaren zijn er zeer geavanceerde versies van deze zogenoemde trifocale lenzen ontwikkeld. Wanneer zoĺn lens in het oog wordt ge´mplanteerd, kan de patiŰnt zowel dichtbij als veraf en op de zogenoemde tussenafstand weer goed zien. In tegenstelling tot alle andere multifocale lenzen bieden trifocale multifocaallenzen de mogelijkheid om op alle afstanden scherp te zien: in de verte bij het autorijden of tv kijken, dichtbij tijdens het lezen of handwerken, en op de tussenafstand bij het werken op de computer.

Het design van de lens is niet afhankelijk van de pupilgrootte. De lens maakt met andere woorden op alle afstanden een scherp zicht mogelijk, of de pupil nu vernauwd of verwijd is, dat wil zeggen zowel bij meer als bij minder licht in de omgeving. De moderne multifocale implantaatlenzen zijn zo geconstrueerd dat eventuele storende optische bijwerkingen zoals het zien van lichtkringen (haloĺs) gereduceerd worden. Dat geldt in het bijzonder voor zien in het donker.

Met deze lenzen kan men op alle afstanden een goed zicht verkrijgen zonder dat men afhankelijk is van een bril. De lenzen kunnen worden ingezet bij zowel een staaroperatie, als bij een refractieve ingreep waarbij de heldere lens wordt vervangen. http://panoptix-iol.de/

http://www.ooglaservip.nl/prijzen/