Het Wereld Gezondheidsrapport (WHO) uit 2001 legt uit dat één op de vier mensen lijdt aan een psychische stoornis. Dat betekent dat honderen miljoenen mensen op onze Aarde lijden aan een psychische stoornis. Wanneer je een onderneming bent – is het geven van therapie – een minder interessant business model. De rede hiervoor zijn hoge personeelskosten en vanwege – laagdrempelige concurentie. Een benadering op basis van medicijnen resulteert wel in een business model – dat op een grote schaal kan worden toegepast.
Het is dan ook niet verrassend – dat dit exact de strategie – is van grote medicijnen bedrijven – over de gehele wereld. Omdat – voor de meeste psychiatrische stoornisssen – waar mogelijk – wordt gekozen voor een medicijnen strategie ten aanzien van de behandeling.
Ik heb last van psychoses en de bijwerkingen van de medicijnen die ik krijg toegedient zijn vervelend en slecht voor mijn gezondheid. In het verleden hebben mensen die last hebben van psychoses heroine, opium en cocaine voorgeschreven gekregen bijvoorbeeld. Deze oplossingen zijn geïntroduceerd door medicijnen bedrijven – als zijnde de beste oplossingen voor de maatschappij. Vadaag de dag zijn er anti-psychotica. De bijwerkingen van deze medicijnen zijn zeer vervelend en slecht voor de gezondheid. Daarbij – is het zo dat – Open Dialogue – een behandelmethode uit Westers Lapland in Finland – welke methode al meer dan 20 jaar bestaat – bewezen de meest effectieve methode is voor het behandelen van psychoses. Deze methode gaat er van uit dat geen spraken is van een chemische imbalans in de hersen – maar van relationele problemen die individuen hebben – en dat daardoor psychoses ontstaan. De behandelmethode bestaat uit groepsgesprekken met de patient, zijn omgeving en behandelaars. Echter, deze inzichten worden express – niet verspreid en minder onderzocht. Psychiaters worden in het donker gehouden, net als beleidsmakers en patiënten. Omdat dit een therapie benadering is – is het business model minder interessant. Nu begint het begrip van de kracht van – Open Dialogue – door te dringen.
Hetzelfde geldt voor depressive bijvoorbeeld. De Wereld Gezondheids Organisatie schat dat er 350 miljoen mensen in de wereld zijn die aan depressie lijden (Feiten Overzicht April 2016). Het antwoord van medicijnen bedrijven zijn anti-depressieva. Van 1999 to 2012 is het percentage Amerikanen aan anti-depressieva bijvoorbeeld omhoog gegaan van 6,8% naar 13% volgens de Journal of the American Medical Association (JAMA). Volgens GGZNieuws zijn er in Nederland 1 miljoen mensen die anti-depressieva slikken. Echter, het wordt wetenschappelijk gezien steeds duidelijker dat behandeling – zonder medicijnen effectiever is – en dat betekent dat ook hier patiënten niet hoeven te lijden onder de bijwerkingen. Behandelingen voor depressie zonder medicijnen bestaat uit cognitieve therapie, gedragstherapie en interpersoonlijke therapie. (Antonuccio 2002). Het is ook ten aanzien van deze ontwikkelingen zo – dat het business model hiervoor minder interessant is.
Medicijnen bedrijven – en in het bijzonder – de marketing afdelingen van deze bedrijven – hebben strategién ontwikkeld om medicijngebruik toe te laten nemen en om altenratieve te bestrijden. Een voorbeeld hiervan is dat bij opname voor psychoses – de zogenaamde wartaal – wordt genegeerd van mensen die lijden aan psychoses – terwijl het wetenschappelijk al is aangetoond – Open Dialogue – dat door deze wartaal trachten te begrijpen – niveau’s van psychoses omlaag gaan. Aldus, is meer antip-psychotica nodig en deze medicijnen worden de enige manier om uit een donker gat te komen.
Wetenschappers over de gehele wereld zijn aangenomen door medicijnen bedrijven voor hun strategiën. Psychiatrische instellingen kiezen strategiën om patiënten ziek te houden – aangezien de wetenschap er is om mensen beter te maken – zodat ook zij schuldig zijn.
Mijn visie is dat het tijd wordt dat wij veel van deze misdadigers tegen de mensheid naar de gevangenis sturen. Helemaal – omdat koersen op medicijnen doorgaat – terwijl het wetenschappelijke bewijs dat liefde, begrip en gezonde keuzes – in bijna alle gevallen een oplossing bieden voor psychiatrische ziekten. Is dit begrip er al sinds het begin van de mensheid en is er sprake van veel wetenschappelijke misleiding? Ik weet dat dit waar is – maar ik kan het niet wetenschappelijk bewijzen.