Beste Lezer, met een aantal hulpverleners van Pro Persona (Jeanette Witteveen, Anke Meerman) heb ik erg slechte ervaringen opgedaan nadat ik een klacht had ingediend over een TA- groep waaraan ik deelnam. Mijn klachten zijn ook grotendeels erkend door de interne klachtencommissie. Ook was ik verrast door de agressieve bejegening van leidinggevenden (nota bene een psychiater en psychotherapeut) in aanwezigheid van de vertrouwenspersoon. Een van hen ging tijdens het gesprek zelfs uit beeld zitten, zodat ik er geen oogcontact mee had. Over gelijkwaardige behandeling gesproken ! Helaas trof ik geen luisterend oor en mijn beeld van een betrouwbare organisatie met betrouwbare mensen is hiermee volledig op zijn kop gezet. In glossy artikelen vermeld hier (http://www.purperonline.nl/34/5, http://www.purperonline.nl/39/6) zie ik de namen Jeanette Witteveen, Anke Meerman opnieuw verschijnen inclusief hun "succesverhalen" en hun privézaken uitgebreid online belicht. Erg spijtig om te zien, dat een gezonde instelling is vervallen tot een bureaucratische rompslomp bedrijf waarin Public Relations centraal staat inclusief het voor het voetlicht plaatsen van hun medewerkers. Een en ander wekt bij mij de indruk dat niet de mens, maar de organisatie en diegene die carrière hierbinnen nastreven opgeld doen die de vuile was graag binnen houden, hoewel ik natuurlijk ook goede ervaringen met andere hulpverleners van Pro Persona: die mensen daadwerkelijk willen helpen en de kleren uit de naad helpen. Helaas heeft mijn pijnlijke ervaring toch geleerd dat er onder therapeuten ook rotte appels zijn, moeilijk voor mij te verdragen idee, omdat ik hen vroeger als toonbeelden van integriteit en hulpvaardigheid zag. Steng mag, maar wel respectvol. Door schending van vertrouwen ben ik nu na jaren nog geblokkeerd in het uiten van mijn gevoelens, zeker jegens mensen die ik niet ken. Vooral (jonge) mensen in een wat kwetsbare positie die hun vertrouwen hebben gesteld in hulpverleners kunnen zo ernstig beschadigd worden. Gelukkig hebben beide hulpverleners ook nadien tegenslag te voortduren - uitgebreid in hun online cv purper online te lezen. Ik wil dan ook graag mensen die bij iemand in therapie gaan - hoe hoog de nood ook is- eerst degelijk onderzoeken of de therapie een veilig huis is.