Het basispakket komt in grote lijnen overeen met het huidige ziekenfondspakket of de dekking van een zgn. standaardpakket polis.
In het basispakket zit:
  • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch spe******ten en verloskundigen
  • Ziekenhuisverblijf
  • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen spe******tische tandheelkunde en het kunstgebit)
  • Hulpmiddelen
  • Geneesmiddelen
  • Kraamzorg
  • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
  • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)
Bron: http://zorgverzekering.blogo.nl/?COMMENTS/717/7805